Ett icke-vinstsyftande bolag

Hansel Ab är statens inköpscentral vars uppgift och roll har fastställts i lagstiftningen gällande offentlig upphandling.

Hansel Ab är en expertorganisation med 70 anställda. Bolaget konkurrensutsätter och upprätthåller ramavtal om tjänster och varor för statens upphandlingsenheter. Genom en ansvarsfull verksamhet främjar bolaget högklassiga upphandlingar och likabehandling av leverantörerna i anbudsförfarandena för upphandlingarna. År 2012 gjordes med bolagets avtal upphandlingar för 687 miljoner euro.

Hansel Ab är ett icke-vinstsyftande bolag som är underställt finansministeriet.