Hankintojen "lyhyt oppimäärä”

Julkisten hankintojen ammattilaisilta vaaditaan paljon. Tämä kävi ilmi jo elokuussa julkaistusta Hansel blogin postauksesta. Mirke, Suomen allekirjoitusvirasto ja mustekynän jousia toimittava Teittinen nostivat esiin lukuisia seikkoja, joiden seassa meidän hankintaosaajien tulee osata uida kuin kalat vedessä. Nyt on minun vuoroni laatia oma listani.

Aloitan bloggarin urani helpottamalla juuri Sinun arkeasi, tuleva tai nykyinen hankintaosaaja. Tiivistän Sinulle hankintojen lyhyen oppimäärän.

Julkisten hankintojen saloihin tutustuminen kannattaa aloittaa hankintalain ja erityisalojen hankintalain parista. Tämä on mukavaa! Hankintalaissa on 110 pykälää, mutta erityisaloilla niitä on vain 70. PUTU (tunnistat ammattilaisena tietenkin lyhenteen) hankintalaissa tosin jälleen yli sata. Hankintalakien jälkeen voikin ottaa haltuun oikeuskäytännön. Ei syytä huoleen, markkinaoikeuden ratkaisuja on vain muutamia tuhansia.

Hankintasopimusten laatimista varten on syytä tutustua yleisiin sopimusehtoihin. Ehtoihin, joilla on mitä ihmeellisempiä lyhenteitä, kuten JYSE 2014 TAVARAT, JYSE 2014 PALVELUT, JIT 2007, YSE 1998 ja KSE 2013. Myöskään asiakirjajulkisuussääntelyn merkitystä ei tule vähätellä – hankinta-asiantuntijoiden onkin tunnistettava liikesalaisuudet, ymmärrettävä salassa pidettävän ja ei-julkisen asiakirjan sekä yleisöjulkisuuden että asianosaisjulkisuuden erot.

Mutta ei se tässä ollut. Entä hankintadirektiivit? Palvelukonsessiot ovat meille kaikille jo ihan arkipäivää, olemmehan ammattilaisia. EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntö on myös syytä sisäistää yksityiskohtaisesti – mahdollisuuksien mukaan jo ennen kuin EU-tuomioistuin on edes ratkaissut asiaa. Todellinen hankintaosaaja ennustaa oikeuskäytännön suuntaukset etukäteen – onhan (tulkinnanvarainen) sääntely ollut meillä käytettävissä jo pitkään.

Mahdollista kilpailun vääristymistä, esteellisyyttä, korruptiota, tarjouskartelleja ja kilpailun neutraaliutta on syytä valvoa aktiivisesti. Meidän on estettävä harmaata taloutta ja tunnettava tilaajavastuumme. Uuden hankintadirektiivin ja suunnitellun hankintalain kokonaisuudistuksen mukaan olisi suotavaa, että kilpailutuksessa otettaisiin huomioon myös hankinnan ympäristövaikutukset, elinkaarikustannukset sekä sosiaaliset että eettiset tavoitteet.

Multitalentteina osaamme laskea työttömyysastetta työllistämällä pitkäaikaistyöttömiä ja suuntaamalla hankintoja työkeskuksille. Laskemme kätevästi myös hankinnan kohteen hiilijalanjäljen hankinnan koko elinkaaren osalta. Tämän lisäksi osaamispalettiimme kuuluu tietenkin palvelu, jolla varmistetaan, ettei tarjoajien tarjoamia tuotteita valmistettaessa ole rikottu ILO:n yleissopimusten työntekijöiden oikeuksia ja työturvallisuutta koskevia velvoitteita.

Viime aikoina erityisen trendikästä hankintasanastoa ja osaamisvaatimusta ovat edustaneet ”cleantech”, vastuullisuus ja ”innovaatiot julkisissa hankinnoissa”. Päättäjien mukaan talous saadaan nousukiitoon suuntaamalla julkisen sektorin hankintoja innovaatioihin ja kotimaisiin cleantech-osaajiin. Samaan aikaan tulisi kuitenkin huolehtia, että jokainen pk-yritys voi vaivatta osallistua tarjouskilpailuun riippumatta siitä, sijaitseeko tämä Helsingissä, Lapissa, Ranskassa tai Unkarissa.

Jotta hankintojen kilpailuttaminen ei kävisi meille ammattilaisille liian helpoksi, tietoturvavaatimukset on pidettävä tapetilla kaikissa hankinnan vaiheissa. VAHTI -ohjeiden ja JHS-suositusten viidakossa on mukava seikkailla, jos eettisesti tuotettujen, nollaenergia-innovaatioiden hankkiminen kävisi muuten tylsäksi.

Miten on hankinta-alan ammattilainen, hallitsetko tämän kaiken? Tiedätkö mitä oikeuskäytännössä linjataan seuraavaksi? Minä en, mutta lupaan yrittää kovasti.

Kirsi-Maria Halonen, lakimies

Jos muut bloggarit hahmottavat teksteissään suuria kokonaisuuksia, Kirsi keskittyy yksityiskohtiin ja knoppitietoon pilke silmäkulmassa. Hän rakastaa hankintalainsäädäntöä ja sen kiemuroita niin paljon, että väitteli aiheesta tohtoriksi. Kirsin mukaan ammatinvalinta on osoittautunut varsin onnistuneeksi. Hankintajuristeille on aina tarvetta. Siitä pitävät huolen lainsäädäntöuudistukset ja alati lisääntyvä oikeuskäytäntö.

Bloggari
Selaa blogikirjoituksia