Esteettömyys julkisissa hankinnoissa – hankintalaki ei esteenä

Viime vuoden lopulla saimme kutsun osallistua Invalidiliiton vetämään esteettömyyttä edistävään työryhmään. Esteetön yhteiskunta on hieno tavoite, sillä kyse on ihmisten monimuotoisuuden huomioimisesta rakennetussa ympäristössä. Tänä päivänä julkisuudessa puhutaan paljon digiyhteiskunnasta ja tätä myötä saavutettavuudesta, mikä onkin erittäin tärkeä teema, mutta perinteistä esteettömyyttä ei saa unohtaa. Lukuisat ihmiset törmäävät erilaisiin esteisiin päivittäin. 

Hankintalain pääasiallinen tavoite on edistää julkisten varojen tehokasta käyttöä. Vuoden 2017 alussa uudistettu laki mahdollistaa vastuullisuusasioiden laajan huomioimisen kilpailutuksissa. Hanselissa on tehty aktiivista vastuullisuustyötä reilut 10 vuotta. Aloitimme tuolloin systemaattisen ympäristöasioiden huomioimisen kilpailutuksissa, taloudellinen vastuu oli ollut mukana jo aikaisemmin.

Vastuullisuuden osa-alueista meille uusin ja myös haastavin on sosiaalisen vastuun huomioiminen, kriteerien asettaminen ja asetettujen vaatimusten valvonta. Se, että meillä on nyt ensimmäisiä sopimuksia, joissa sosiaalisen vastuun asiat on viety sopimuspykäliin asti, on iso askel. Sosiaalisen vastuun asiat voivat kilpailutuksissa olla joko pakollisina vaatimuksina tai vertailuperusteina, jolloin ne pisteytetään ennakolta kerrottujen sääntöjen mukaan. Iso ostaja voi saada aikaan yhteiskunnallista muutosta vastuullisuusvaatimuksia asettamalla. Tässä voisi mainita esimerkkinä sopimustoimittajien Code of Conductin, jonka teimme viime vuonna tietokonehankintoja varten.

Esteettömyysvaatimusten suhteen päätimme hyödyntää Invalidiliiton asiantuntemusta. Olemme käynnistäneet yhteistyötä, jossa perehdymme asiaan. Meille on tärkeää saada apua, sillä syvällistä omaa osaamista meillä ei ole. Yli organisaatiorajojen menevälle yhteistyölle on tarvetta. Veimme esteettömyyden ja saavutettavuuden malliasiakirjoihimme ja parhaillaan täydennämme sosiaalisen vastuun työohjetta, jotta asiantuntijamme osaavat huomioida myös nämä asiat kilpailuttamisasiakirjoja laatiessaan. Käynnissä on myös kaksi konkreettista kilpailutusta, joissa esteettömyys on huomioitu aikaisempaa syvällisemmin. 

Copy with pride

Suomeen on kevään aikana perustettu KEINO, Kestävien ja innovatiivisten julkisten hankintojen verkostomainen osaamiskeskus, jossa myös Hansel on mukana. KEINO on osa hallitusohjelman toteutusta ja sitä rahoittaa ja ohjaa työ- ja elinkeinoministeriö. Osaamiskeskuksen tehtävinä on edistää kestävän kehityksen tavoitteita ja innovatiivisuutta sekä tunnistaa ylipäätään julkinen hankinta johtamisen välineenä. Julkisiin hankintoihin käytetään arviolta 35 miljardia euroa Suomessa vuosittain, joten KEINO-osaamiskeskukselle pitäisi todella olla tarvetta. Hanselissa yhtenä mottonamme onkin jo vuosia ollut ”copy with pride”, jolla tarkoitamme sitä, että hyviä kokemuksia kannattaa jakaa avoimesti, puolin ja toisin. Sosiaalisen vastuun saralla yhteistyö ruotsalaisten julkisen hankintojen osaajien kanssa on osoittautunut erityisen hedemälliseksi.

Julkinen hankinta on melkoisen monimutkaista ja asiantuntijoidemme tulee huomioida useita eri näkökulmia prosessin aikana. Hyvä asia on, että hankintalaki mahdollistaa ja jopa kannustaa vastuullisuuden huomioimiseen. Hankintalaissa (93§) mainitaan erikseen esteettömyys ja kaikkien käyttäjien vaatimukset täyttävä suunnittelu (design for all) mahdollisina laadullisina vertailuperusteina. Sote- ja erityisissä palveluhankinnoissa puolestaan palvelun käyttäjien tarpeiden, mukaan lukien esteettömyyden, huomioon ottaminen on pakollista (108§). Hanselin valikoimissa ei ainakaan toistaiseksi ole sote-puolen hankintasopimuksia, mutta pyrimme huomioimaan esteettömyyden hankinnoissamme muilla sektoreilla, kuten nyt kokous- ja majoituspalveluita kilpailuttaessa. 

Ensi viikolla olemme mukana keskustelemassa esteettömyydestä SuomiAreenassa yhdessä Invalidiliiton, Canonin, Ilmarisen ja Veikkauksen kanssa, tavataan Porissa!

Kirsi Koivusaari, talousjohtaja

Kirsi tarkastelee maailman menoa lukujen kautta vastuullisesti. Hän haluaa automatisoida arkiset rutiinit ja keskittyä oleelliseen. Hanselissa kiehtoo monipuolisuus, julkiset hankinnat koskettavat yhteiskuntaa laajasti. Kirsi on Hanselin vastuullisuusryhmän puheenjohtaja.

Bloggari
Selaa blogikirjoituksia