Hansel harmaan talouden talkoissa

Pääsimme tänä vuonna mukaan Verohallinnon Harmaantalouden selvitysyksikön viranomaisyhteistyöseminaariin, jossa teemana olivat harmaa talous, korruptio, rahanpesu ja talousrikollisuus. Ei ihan heti osaisi arvata, että julkiset hankinnat liittyvät näihin ilmiöihin. Maailma on kuitenkin yhä monimutkaisempi. Epäeettiseen ja jopa laittomaan toimintaan törmää ikävä kyllä myös hankintamaailmassa. Olemme todella iloisia siitä, että viime vuonna tehtyjen lakimuutosten ansiosta myös julkiset hankintayksiköt saavat tietoa tarjoajien kelpoisuusvaatimusten selvittämistä varten suoraan viranomaisrekistereistä.

Hankintalain pääasiallinen tavoite on edistää julkisten varojen tehokasta käyttöä. Vuoden 2017 alussa uudistettu laki säätelee Suomessa yli 30 miljardin euron hankintoja eli sitä, mitä valtio ja kunnat ostavat yhteisillä verovaroillamme. Hankintalaissa (80 §) on listattu useita pakollisia poissulkuperusteita, jotka tarkoittavat sitä, että jos tarjoaja on syyllistynyt rikokseen ja on siitä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu, tulee hänet poissulkea tarjouskilpailussa. Laki on aika selkeä näiltä osin. Tämän lisäksi laki listaa lukuisia harkinnanvaraisia poissulkuperusteita (81§), jotka ovatkin sitten monimutkaisempi juttu hankintayksikön kannalta. Kyse on toisinaan tulkinnasta, jossa tuomioistuin mahdollisesti sanoo viimeisen sanan.

Seminaarissa oli suuri helpotus todeta, että Suomi pienenä maana toimii tehokkaasti, ja yhteistyö on aktiivista viranomaisten kesken. Töitä tehdään usealla hallinnon alalla, eri näkökulmia painottaen ja erilaisilla toimivaltuuksilla.

Huolestuttavaa taas oli kuulla siitä, miten paljon rikollisuutta kytkeytyy yritystoimintaan. Silloin kun rikollisuus on hyvin organisoitua, se osataan hoitaa siten, etteivät automaattiset seulonnat sitä löydä. Kontrolleja olisi rakennettava lisää. Teemme Hanselissa tarkkaa työtä siinä vaiheessa, kun sopimustoimittajat valitaan, mutta sopimuskauden aikainen valvonta on askeleen kevyempää. Tämän asian nostan esille seuraavassa vastuullisuusryhmän kokouksessamme.

Hankintalaki estää lehmänkaupat

Yhtiömme eettisillä ohjeilla, yksityiskohtaisilla työohjeilla sekä projektityömallilla taas torjumme omalta osaltamme korruptiota. Toistaiseksi ongelmia ei ole ilmennyt. Kilpailutukset tehdään aina usean ihmisen ryhmissä, ja työntekijämme tulee matalalla kynnyksellä jäävätä itsensä eturistiriitatilanteissa. Käytössämme on lahja- ja tapahtumalista, johon kirjaamme kaikki arvoltaan yli 15 euron huomionosoitukset tai kestitykset. Kilpailutuksen ollessa käynnissä rajoitamme kommunikoinnin tarjoajan kanssa minimiin. Erinomaisena työkaluna meillä on myös Tutkihankintoja.fi-palvelu, jossa avaamme valtion hankintoja kaikkien nähtäville – saman aineiston viemme myös avoindata.fi-palveluun. Me liputamme vahvasti avoimuuden puolesta. Palvelusta löytyvät myös Hanselin omat kulut.

Mutta riittääkö tämä? Tuskin. Saimme seminaarissa tuhdin tietopaketin ajankohtaisista asioista, ja nyt on aika miettiä, millaisen askeleen otamme seuraavaksi.

Moni pitää hankintalakia byrokratian painajaisena, mutta itse olen onnellinen siitä, että meillä on hyvin toimiva lainsäädäntö. En halua edes ajatella, millaisia lehmänkauppoja verovaroillamme tehtäisiin ilman huolellista sääntelyä!

Kirsi Koivusaari, talousjohtaja

Kirsi tarkastelee maailman menoa lukujen kautta vastuullisesti. Hän haluaa automatisoida arkiset rutiinit ja keskittyä oleelliseen. Hanselissa kiehtoo monipuolisuus, julkiset hankinnat koskettavat yhteiskuntaa laajasti.

Bloggari
Selaa blogikirjoituksia