Valtion kilpailutuskalenteri

Asiantuntijapalvelut Valtion kilpailutuskalenteri

Kilpailutuksen kohde Viron kaupparekisteritietojen hankinta
Organisaatio VEROHALLINTO
Tavoiteaikataulu Q4/2017
Hankinnan suuruusluokka  
Kategoria Hallinnolliset palvelut
Kilpailutuksen kohde Rakennushankkeen turvallisuuskonsultti
Organisaatio Senaatti-kiinteistöt Helsinki
Tavoiteaikataulu Q4/2017
Hankinnan suuruusluokka  
Kategoria Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
Kilpailutuksen kohde Ydinlaitosten luvanhaltijoiden / luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen
Organisaatio SÄTEILYTURVAKESKUS
Tavoiteaikataulu Q1/2018
Hankinnan suuruusluokka  
Kategoria Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
Kilpailutuksen kohde Ydinlaitosten rakennusteknisten rakenteiden ja rakennusten sekä palontorjunnan turvallisuuden varmentaminen
Organisaatio SÄTEILYTURVAKESKUS
Tavoiteaikataulu Q4/2017
Hankinnan suuruusluokka  
Kategoria Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
Kilpailutuksen kohde Rakennuttamisen suunnittelutehtäviä ja muita palveluja, joissa kohteena on Suomen edustustot
Organisaatio Ulkoasiainministeriö
Tavoiteaikataulu Q4/2017
Hankinnan suuruusluokka  
Kategoria Toimitilat
Kilpailutuksen kohde Passitulostimet
Organisaatio Ulkoasiainministeriö
Tavoiteaikataulu Q4/2017
Hankinnan suuruusluokka  
Kategoria ICT-hankinnat (tavarat, palvelut ja ohjelmistot)
Kilpailutuksen kohde Sormenjälkilukulaitteet ja ohjelmistot
Organisaatio Ulkoasiainministeriö
Tavoiteaikataulu Q4/2017
Hankinnan suuruusluokka  
Kategoria ICT-hankinnat (tavarat, palvelut ja ohjelmistot)
Kilpailutuksen kohde työtoiminnan laitteet
Organisaatio RIKOSSEURAAMUSLAITOS
Tavoiteaikataulu  
Hankinnan suuruusluokka  
Kategoria Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet
Kilpailutuksen kohde konehankinnat
Organisaatio RIKOSSEURAAMUSLAITOS
Tavoiteaikataulu  
Hankinnan suuruusluokka  
Kategoria Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet
Kilpailutuksen kohde Raaka-aineet
Organisaatio RIKOSSEURAAMUSLAITOS
Tavoiteaikataulu  
Hankinnan suuruusluokka  
Kategoria Aineet, tarvikkeet ja tavarat
Kilpailutuksen kohde Organisaatio Tavoiteaikataulu Hankinnan suuruusluokka Kategoria
Lajittele
Lajittele
Filtteröi
Lajittele
Lajittele
Lajittele
Filtteröi
Viron kaupparekisteritietojen hankinta VEROHALLINTO Q4/2017 Hallinnolliset palvelut
Rakennushankkeen turvallisuuskonsultti Senaatti-kiinteistöt Helsinki Q4/2017 Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
Ydinlaitosten luvanhaltijoiden / luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen SÄTEILYTURVAKESKUS Q1/2018 Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
Ydinlaitosten rakennusteknisten rakenteiden ja rakennusten sekä palontorjunnan turvallisuuden varmentaminen SÄTEILYTURVAKESKUS Q4/2017 Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
Rakennuttamisen suunnittelutehtäviä ja muita palveluja, joissa kohteena on Suomen edustustot Ulkoasiainministeriö Q4/2017 Toimitilat
Passitulostimet Ulkoasiainministeriö Q4/2017 ICT-hankinnat (tavarat, palvelut ja ohjelmistot)
Sormenjälkilukulaitteet ja ohjelmistot Ulkoasiainministeriö Q4/2017 ICT-hankinnat (tavarat, palvelut ja ohjelmistot)
työtoiminnan laitteet RIKOSSEURAAMUSLAITOS   Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet
konehankinnat RIKOSSEURAAMUSLAITOS   Koneet, laitteet ja kuljetusvälineet
Raaka-aineet RIKOSSEURAAMUSLAITOS   Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Valtion kilpailutuskalenteri

Kilpailutuskalenteri antaa yrityksille ennakkotietoa valtion virastojen ja laitosten tulevista hankinnoista ja lisää hankintatoimen avoimuutta.  Kilpailutuskalenterin avulla yritysten on nykyistä helpompi varautua valtionhallinnon tarjouskilpailuihin. Kilpailutusten ennakkotietojen julkaisemisella halutaan lisätä innovatiivisten palvelujen ja tuotteiden tarjoamista tai kokonaan uusien toimintamallien tarjoamista valtiolle.

Kilpailutuskalenterin käyttöönotto tehostaa valtion toimintaa myös sisäisesti, kun eri organisaatiot ovat tietoisia toistensa hankintasuunnitelmista. Valtion organisaatiot voivat yhdistää samankaltaisia hankintojaan yhdeksi tarjouskilpailuksi tai hyödyntää aikaisempien kilpailutusten kokemuksia hankintojen suunnittelussa.

Kilpailutuskalenterissa julkaistut tiedot eivät sido hankintayksikköä. Viralliset hankintailmoitukset julkaistaan edelleen hankintailmoitus­portaalissa .

 

Näin käytät kilpailutuskalenteria

Lajittele

Filtteröi: Organisaatio

Filtteröi: Kategoria