Valtion kilpailutuskalenteri

Asiantuntijapalvelut Valtion kilpailutuskalenteri

Kilpailutuksen kohde Tietoturvan valvomopalvelun (SOC) hankinta
Organisaatio VEROHALLINTO
Tavoiteaikataulu Q2/2017 - Q2/2017
Hankinnan arvo 800000 - 1300000 €
Kategoria Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
Kilpailutuksen kohde Ohjelmistorobotiikan hankinta 1/2017
Organisaatio VEROHALLINTO
Tavoiteaikataulu Q1/2017 - Q2/2017
Hankinnan arvo
Kategoria ICT-hankinnat (tavarat, palvelut ja ohjelmistot)
Kilpailutuksen kohde Sähköinen tilaaminen ja laskujen käsittely
Organisaatio VALTION TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS
Tavoiteaikataulu Q4/2016 - Q3/2017
Hankinnan arvo
Kategoria ICT-hankinnat (tavarat, palvelut ja ohjelmistot)
Kilpailutuksen kohde Rakennushankkeen turvallisuuskonsultti
Organisaatio Senaatti-kiinteistöt Helsinki
Tavoiteaikataulu Q3/2017 - Q4/2017
Hankinnan arvo
Kategoria Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
Kilpailutuksen kohde Tekstinlouhintatyökalun kehityksen ja toteutuksen hankinta (innovaatiokumppanuus)
Organisaatio VEROHALLINTO
Tavoiteaikataulu Q1/2017 - Q2/2017
Hankinnan arvo
Kategoria Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
Kilpailutuksen kohde Ydinlaitosten luvanhaltijoiden / luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen
Organisaatio SÄTEILYTURVAKESKUS
Tavoiteaikataulu Q4/2017 - Q1/2018
Hankinnan arvo 200000 - 500000 €
Kategoria Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
Kilpailutuksen kohde Ydinlaitosten rakennusteknisten rakenteiden ja rakennusten sekä palontorjunnan turvallisuuden varmentaminen
Organisaatio SÄTEILYTURVAKESKUS
Tavoiteaikataulu Q3/2017 - Q4/2017
Hankinnan arvo 200000 - 500000 €
Kategoria Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
Kilpailutuksen kohde Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki
Organisaatio SÄTEILYTURVAKESKUS
Tavoiteaikataulu Q1/2017 - Q2/2017
Hankinnan arvo 200000 - 500000 €
Kategoria Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
Kilpailutuksen kohde Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset
Organisaatio SÄTEILYTURVAKESKUS
Tavoiteaikataulu Q1/2017 - Q2/2017
Hankinnan arvo 200000 - 500000 €
Kategoria Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
Kilpailutuksen kohde Yhteiskäyttöautoja koskeva selvitys
Organisaatio LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ
Tavoiteaikataulu Q1/2017 - Q2/2017
Hankinnan arvo
Kategoria Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
Kilpailutuksen kohde Organisaatio Tavoiteaikataulu Hankinnan arvo Kategoria
Lajittele
Lajittele
Filtteröi
Lajittele
Lajittele
Lajittele
Filtteröi
Tietoturvan valvomopalvelun (SOC) hankinta VEROHALLINTO Q2/2017 - Q2/2017 800000 - 1300000 € Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
Ohjelmistorobotiikan hankinta 1/2017 VEROHALLINTO Q1/2017 - Q2/2017   ICT-hankinnat (tavarat, palvelut ja ohjelmistot)
Sähköinen tilaaminen ja laskujen käsittely VALTION TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUKESKUS Q4/2016 - Q3/2017   ICT-hankinnat (tavarat, palvelut ja ohjelmistot)
Rakennushankkeen turvallisuuskonsultti Senaatti-kiinteistöt Helsinki Q3/2017 - Q4/2017   Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
Tekstinlouhintatyökalun kehityksen ja toteutuksen hankinta (innovaatiokumppanuus) VEROHALLINTO Q1/2017 - Q2/2017   Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
Ydinlaitosten luvanhaltijoiden / luvanhakijoiden johtamisjärjestelmien arviointi ja valvonnan kehittäminen SÄTEILYTURVAKESKUS Q4/2017 - Q1/2018 200000 - 500000 € Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
Ydinlaitosten rakennusteknisten rakenteiden ja rakennusten sekä palontorjunnan turvallisuuden varmentaminen SÄTEILYTURVAKESKUS Q3/2017 - Q4/2017 200000 - 500000 € Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden valvonnan ja tarkastustoiminnan tuki SÄTEILYTURVAKESKUS Q1/2017 - Q2/2017 200000 - 500000 € Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
Ydinlaitosten mekaanisten laitteiden suunnitelmatarkastukset SÄTEILYTURVAKESKUS Q1/2017 - Q2/2017 200000 - 500000 € Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut
Yhteiskäyttöautoja koskeva selvitys LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Q1/2017 - Q2/2017   Asiantuntija- ja tutkimuspalvelut

Valtion kilpailutuskalenteri

Kilpailutuskalenteri antaa yrityksille ennakkotietoa valtion virastojen ja laitosten tulevista hankinnoista ja lisää hankintatoimen avoimuutta.  Kilpailutuskalenterin avulla yritysten on nykyistä helpompi varautua valtionhallinnon tarjouskilpailuihin. Kilpailutusten ennakkotietojen julkaisemisella halutaan lisätä innovatiivisten palvelujen ja tuotteiden tarjoamista tai kokonaan uusien toimintamallien tarjoamista valtiolle.

Kilpailutuskalenterin käyttöönotto tehostaa valtion toimintaa myös sisäisesti, kun eri organisaatiot ovat tietoisia toistensa hankintasuunnitelmista. Valtion organisaatiot voivat yhdistää samankaltaisia hankintojaan yhdeksi tarjouskilpailuksi tai hyödyntää aikaisempien kilpailutusten kokemuksia hankintojen suunnittelussa.

Kilpailutuskalenterissa julkaistut tiedot eivät sido hankintayksikköä. Viralliset hankintailmoitukset julkaistaan edelleen hankintailmoitus­portaalissa .

 

Näin käytät kilpailutuskalenteria

Lajittele

Filtteröi: Organisaatio

Filtteröi: Kategoria