Hankintaohjeistukset

Selkeät hankintaohjeet ovat hyödyllisiä monella tapaa. Ne takaavat yhtenäiset pelisäännöt ja toimintatavat hankintaa tekevästä henkilöstä riippumatta. Yhdenmukaiset prosessit tuovat mukanaan kustannussäästöjä. Myös toimintavaltuudet, roolit, tehtävät ja vastuut organisaation sisällä ovat ohjeistuksen myötä kaikkien tiedossa. Lopputuloksena syntyy lainmukaisia, tarkoituksenmukaisia ja tehokkaita hankintoja.  

Hanselin kehityspäälliköt voivat auttaa teitä hankintaohjeiden laatimisessa tai olemassa olevien ohjeidenne päivittämisessä tai kommentoinnissa. Mitä on hankintojen ohjeistaminen? Esimerkkejä ohjeista, joita olemme työstäneet: 

  • Hankintojen ohjaus, organisointi ja työnjako (menettelyt erisuuruisissa hankinnoissa) 
  • Ohje hankintojen valmisteluun ja kilpailuttamiseen  
  • Hankintojen suunnittelu (ja kilpailutuskalenteri)  
  • Sopimustenhallinta, sopimusten elinkaarenhallinta  
  • Pienhankintaohje 
  • Vastuullisten ja/tai innovatiivisten hankintojen ohjeistus 
  • Vakuuksienhallinta 

Mitä palvelu maksaa? 

Sovimme työmäärästä yhdessä ennakkoon.  

Palvelun veloitus on 1 100 euroa henkilötyöpäivältä ja veloitamme vain tehdyistä tunneista. Esimerkiksi ohjeistuksen kommentointiin menee yleensä 1–2 htp:tä ja lyhyen ohjeistuksen laatimiseen 3–5 htp:tä. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä yksikönpäällikkö Kalle Pinniin (kalle.pinni@hansel.fi tai 0294 444 252), kerron mielelläni lisää!