Nykytila-analyysi

Nykytilan kartoittaminen on hankintatoimen kehittämisen lähtökohta. Kehittämisen käynnistäminen edellyttää, että hankintatoimen nykytila on kuvattu ja kehittämiskohteet sekä vahvuudet on tunnistettu.

Selvitys on ulkopuolinen ja riippumaton näkemys hankintatoimen nykytilasta kaikista hankintatoimen näkökulmista ja prosessivaiheista. Kun nykytila on selvitetty, voidaan suunnitella kehittämispolku siten, että hankintatoimi tukee organisaation perustehtävää ja strategisia tavoitteita.

Miten nykytila-analyysi tehdään?

Haastattelujen ja hankintatoimen avainasiakirjojen pohjalta laadimme nykytila-analyysin, jossa kuvaamme hankintatoimen eri osa-alueiden nykytilan: vahvuudet ja keskeiset kehittämiskohteet. Haastattelut voidaan pitää yksilö- tai ryhmähaastatteluina.

Haastatteluteemoja ovat:

 • Hankintatoimen johtaminen
 • Hankintatoimen ohjaus ja organisointi (sisäinen työnjako)
 • Hankintojen ohjeistus
 • Hankintojen suunnittelu
 • Hankintojen toteutus (kilpailutus, tilaaminen, maksaminen)
 • Hankintojen seuranta ja raportointi
 • Toimittajayhteistyö
 • Sopimushallinta
 • Osaaminen ja sen kehittäminen
 • Innovaatiot, vastuullisuus ja vaikuttavuus
 • Hankintatoimen järjestelmät
 • Nykytilan vahvuudet, kehittämistarpeet ja -suositukset

Mitä palvelu maksaa?

Sovimme työmäärästä yhdessä ennakkoon.

Palvelun veloitus on 1 100 € henkilötyöpäivältä ja veloitamme vain tehdyistä tunneista. Nykytila-analyysin hinta riippuu haastateltavien määrästä ja dokumenttien laajuudesta. Keskimäärin nykytila-analyysin työmäärä on noin 10 htp.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä yksikönpäällikkö Kalle Pinniin (kalle.pinni@hansel.fi tai 0294 444 252), kerron mielelläni lisää!

Asiakkaamme kertovat kokemuksistaan