Osaamisen kartoittaminen

Hankintaosaamisen merkitys kasvaa koko ajan, kun hankintoja johdetaan yhä ammattimaisemmin ja niille asetetaan erilaisia tavoitteita esimerkiksi vastuullisuuteen liittyen. Osaamiskartoitus auttaa paitsi hahmottamaan osaamisen nykytasoa organisaatiossa, myös löytämään ne osa-alueet, joilla osaamista tulisi kehittää. 

Osaamiskartoituksella saavutettavia hyötyjä 

  • Analysoidun tiedon avulla henkilöstön osaamisen kehittäminen voidaan kohdistaa tehokkaasti juuri oikeaan tarpeeseen 
  • Lisätään avoimuutta osaamisen tasosta sekä kehittämissuunnitelmista 
  • Löydetään keinoja hankintahenkilöstön kehitys- ja etenemispolkujen määrittelemiseen 
  • Osaamisen kehittymisen seuraamisesta tulee systemaattista 

Yhdessä laadimme kehikon, jonka avulla hankintoihin liittyvät tehtävät luokitellaan. Rakennamme myös kysymyspatteriston, jolla kartoitus tehdään. Kyselyn toteutuksen jälkeen pidämme purkutilaisuuden, jossa tulokset käsitellään ja tuotamme käyttöönne kuvaajat esimerkiksi osaamisalueittain tai henkilöryhmittäin. 

Mitä palvelu maksaa? 

Palvelumme veloitus on 1 100 euroa henkilötyöpäivältä ja osaamiskartoituksen toteutus vie noin 8–12 htp:tä. 

Lisäpalveluna voitte tilata meiltä myös osaamisen kehittämisen suunnitelman ja tätä valmistelevia työpajoja. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä yksikönpäällikkö Kalle Pinniin (kalle.pinni@hansel.fi tai 0294 444 252), kerron mielelläni lisää!