Ostamisen kehittäminen

Ostamista kannattaa kehittää, jotta hankinnasta maksuun -prosessin tehtävät, roolit ja vastuut saadaan selkeämmiksi. Samalla määritellään eri hankintakategorioihin ja -sopimuksiin parhaiten soveltuvat osto- ja tilausprosessit. 

Kehittämisen tuloksena löydetään keinoja hyödyntää tehokkaammin järjestelmiä, jotka liittyvät tilaamiseen ja ostolaskujen käsittelyyn. Esimerkiksi tilaamista ja laskun käsittelyä kannattaa automatisoida tarkoituksenmukaiselle tasolle. 

Osana kehittämisprojektia voimme laatia selvityksen tilaustenhallintajärjestelmän hankinnasta, jos sellaista ei vielä ole käytössä. Lisäksi voimme kehittää hankinnan raportointia ja tiedolla johtamista. 

Esimerkki ostamisen kehittäminen -projektista

  1. Nykytila-analyysi: kartoitetaan tilausten ja laskujen käsittelyn toimintamalleja  

  • Hankinta-analyysin avulla selvitetään mitä, mistä ja miten organisaatio hankkii 
  • Kartoitetaan sopimusten kattavuus ja kytkentä ostamiseen 
  • Haastatellaan hankintoja tekeviä avainhenkilöitä  
  1. Laaditaan toimenpidesuositukset kartoituksen perusteella 

  1. Esitellään selvitysten tulokset ja sovitaan, mitä löydöksiä työstetään yhteisissä työpajoissa 

  1. Toteutetaan työpajat valituista teemoista 

  1. Laaditaan loppuyhteenveto ja sovitaan mahdollisista jatkotoimenpiteistä 

Mitä palvelu maksaa? 

Palvelun veloitus on 1 100 euroa henkilötyöpäivältä ja veloitamme vain tehdyistä tunneista. Organisaatiosta riippuen ostamisen kehittäminen vie noin 5–7 htp:tä ja sovimme työmäärästä yhdessä ennakkoon. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä yksikönpäällikkö Kalle Pinniin (kalle.pinni@hansel.fi tai 0294 444 252), kerron mielelläni lisää!