Sopimushallinnan kehittäminen

Hankintasopimuksilla toteutetaan organisaation strategiaa ja ne ovat usein organisaation tärkeintä omaisuutta. Toimintaa voidaan tehostaa ja kustannuksia karsia tehokkaammalla sopimusten seurannalla ja ulkoisten resurssien johtamisella. Organisaation oikeudet ja velvollisuudet perustuvat lakien ja säännösten lisäksi sopimuksiin. Huonot sopimukset tai sopimusten valvonnan laiminlyönti voivat pahimmillaan johtaa todelliseen mainehaittaan. 

Kun sopimuksia hallitaan suunnitelmallisesti, panostuksia osataan kohdentaa oikein esimerkiksi kriittisimpiin ja tärkeimpiin sopimuksiin. Nykyaikaisen toimintamallin käyttöön ottaminen on hyödyllistä: sähköinen sopimustenhallinta säästää työaikaa ja on hallitumpi tapa arkistoida ja jakaa sopimustietoa.  

Sopimushallinnan kehittämisessä paneudumme näihin: 

 • Sopimushallinnan periaatteiden ja toimintamallien määrittely sopimusten koko elinkaarelle 
 • Sopimuksiin liittyvien prosessien ja menettelytapojen kuvaaminen 
 • Sopimushallinnan tehtävien, roolien ja vastuiden määrittely 
 • Sopimusten merkittävyyden kartoitus 
 • Toimittajayhteistyön toimintamallien määrittely 
 • Sopimusten seuranta- ja raportointitasojen määrittely 
 • Riskienhallintamallin määrittely 
 • Sopimushallinnan arviointi suhteessa muihin organisaation toimintoihin tai järjestelmiin (taloushallinto, ostaminen) 

Esimerkki sopimushallinnan kehittäminen -toimeksiannon sisällöstä 

 • Sopimushallinnan nykytilan selvityksen: haastattelut ja ryhmäkeskustelut 
 • Työpajat, joita voidaan toteuttaa kohdennetusti esimerkiksi vastuuyksiköittäin tai hankintakategorioittain 
 • Tulosten esittelyn asiakkaalle  
 • Purkutilaisuuden yhdessä asiakkaan kanssa 
 • Kuvaajat osaamisosa-alueittain tai henkilöryhmittäin 

Kehittämiskohteen tarkempi laajuus sekä toimeksiannon sisältö sovitaan asiakaskohtaisesti. Lisäpalveluna voitte tilata meiltä sopimushallinnan osaamisen kehittämissuunnitelman. 

Mitä palvelu maksaa? 

Palvelun veloitus on 1 100 euroa henkilötyöpäivältä ja veloitamme vain tehdyistä tunneista. Esimerkiksi kartoitus sopimushallinnan tilanteesta ja merkityksestä organisaatiossa sekä toimintamallin kehittäminen ja kuvaus vievät arvioilta 8–12 htp:tä. 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä yksikönpäällikkö Kalle Pinniin (kalle.pinni@hansel.fi tai 0294 444 252), kerron mielelläni lisää!