Toimittajayhteistyön kehittäminen

Hyvin toimiva toimittajayhteistyö on sujuvaa ja joustavaa. Yhteinen toimintamalli tuo tekemiseen järjestelmällisyyttä ja sitoutuneisuutta.  

Asioiden ennakoiminen ja ratkominen yhdessä helpottaa myös yllättävissä tilanteissa reagoimista. Toiminta on turvallista ja eettistä ja riskienhallinta parempaa. Yhteistyön suunnitelmallisuus ja molempien osapuolten tyytyväisyys on yhteinen etu.   

Toimittajayhteistyön kehittämisen tavoitteita  

 • Toimintatapojen kehittäminen 
 • Sopimushallintaosaamisen parantaminen 
 • Toimituksiin ja palveluihin liittyvän kumppanuuden kehittäminen 
 • Vastuullisuuden merkityksen korostaminen 

Mitä toimittajahallinnan kehittäminen sisältää? 

 • Toimittajien luokittelun merkittävyyden perusteella  
 • Yhteistyöperiaatteiden ja menettelyjen laatimisen jokaiselle toimittajaluokalle  
 • Vastuullisten henkilöiden kartoituksen ja nimeämisen sopimustoimittajille 
 • Uuden toimintamallin kouluttamisen vastuullisille henkilöille 
 • Toimittajakohtaisista yhteistyötavoitteista ja toimenpiteistä sopimisen 
 • Toimittajayhteistyön riskienhallintamenettelyjen käyttöönoton 
 • Menettelyt tavoitteiden edistymisen seurantaan, toimittajan suoriutumisen arviointiin sekä markkinoiden seurantaan 

Mitä palvelu maksaa? 

Sovimme työmäärästä yhdessä ennakkoon. Palvelun veloitus on 1 100 euroa henkilötyöpäivältä ja veloitamme vain tehdyistä tunneista. Työmäärä riippuu organisaation koosta ja hankintatoimen laajuudesta, yleensä käytämme projektiin vähintään viisi henkilötyöpäivää. 

Esimerkki toteutuksen sisällöstä, toimintamallin valmistelu: 

 • Toimittajien luokitteluperusteiden määrittäminen ja luokittelun toteutus 
 • Menettelyistä ja toimenpiteistä sopiminen työpajassa 
 • Henkilöiden perehdyttäminen 
 • Yhteistyösuunnitelmien laatiminen ohjatusti 

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä yksikönpäällikkö Kalle Pinniin (kalle.pinni@hansel.fi tai 0294 444 252), kerron mielelläni lisää!