Vastuulliset hankinnat

Kansallinen hankintastrategiassa on määritelty linjauksia ja tavoitteita hankintojen taloudelliselle, sosiaaliselle ja ekologiselle kestävyydelle. Monessa organisaatiossa nämä on otettu huomioon myös organisaation omassa strategiassa sekä hankintoja koskevissa strategisissa linjauksissa ja ohjelmissa.

Kestävyys- eli vastuullisuustavoitteiden edistäminen edellyttää vastuullisten hankintojen toimintamallin luomista organisaatioon. Siinä on keskeistä tunnistaa hankintojen nykytila ja linjaukset ja määritellä kenen vastuulle ja tehtäviin kuuluu edistää hankinnoilla vastuullisuustavoitteita.

Lisäksi on tärkeää varmistaa, että organisaatiossa on tunnistettu, missä hankintaprosessin vaiheessa vastuulisuusseikkoihin kiinnitetään huomiota, millainen vastuuhenkilöiden osaamistaso on riittävä ja millaista kykyä hankkia lisätietoa tarvitaan.

Autamme mielellämme toimintamallin luomisessa teidänkin organisaatioonne.

Mitä palvelu maksaa? 

Sovimme työmäärästä yhdessä ennakkoon.  

Palvelun veloitus on 900 euroa henkilötyöpäivältä ja veloitamme vain tehdyistä tunneista.

Jos kiinnostuit, ota yhteyttä kehityspäälliköihimme:

Liisa Lehtomäki, puh.029 444 4256, liisa.lehtomaki@hansel.fi
Riikka Juuma, puh. 029 444 4250, riikka.juuma@hansel.fi

Kerromme mielellämme lisää!