Asiakkaamme kertovat

Rikosseuraamuslaitos kilpailutti tarkastuspalvelut


Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusinsinööri Ari Pakarinen.

Tarkastuspalveluiden kilpailutuksessa Rikosseuraamuslaitoksen tehtäväksi jäi ainoastaan kohteen määrittely ja valitun toimittajan kanssa tehtävä sopimus – Hanselin kilpailutuskonsultointi huolehti kaikesta muusta.

Hansel ja Rikosseuraamuslaitos ovat tehneet pitkään yhteistyötä. Kilpailutuksia on ollut laidasta laitaan, viimeisin koski lakisääteisiä tarkastuspalveluita. Huolellinen valmistelutyö helpotti kilpailuttamista; keväällä 2013 alkanut projekti saatiin päätökseen joulukuussa, kun sopimus astui voimaan.

Valmistelutyö luo vahvan perustan

Rikosseuraamuslaitoksen kokemukset Hanselin kilpailutuskonsultoinnista ovat olleet hyviä. Onnistuneen tarkastuspalveluiden kilpailutuksen taustalta löytyy huolellisesti tehty vaatimusten määrittely. Turvallisuusinsinööri Ari Pakarinen käynnisti kilpailutuksen ja vastasi niin sisäisestä tiedottamisesta kuin hankkeen koordinoinnista.

– Meillä on toimipisteitä Helsingistä Ylitornioon, ja kiinteistöjen lakisääteisiä tarkastuksia ja tarvittavia selvityksiä on runsaasti: paloilmoittimet, hissit, portit ja paljon muuta, Pakarinen kuvailee hankkeen mittakaavaa.

– Saimme valmisteluvaiheessa kentältä paljon hyvää tietoa. Kiinteistöpäälliköt kertoivat omalta osaltaan, mitä tarvitaan ja mitkä asiat toimittajan toiminnassa ovat tärkeitä, kiinteistöturvallisuus etunenässä, Pakarinen kiittelee.

Tähtäimessä keskitetty palvelu

Rikosseuraamuslaitokselle oli tärkeää saada keskitetty palveluratkaisu.

– Analyysit on hyvä saada yhdestä paikasta kokonaiskuvan hahmottamiseksi. Hajautetun toiminnan koordinointi olisi huomattavasti työläämpää. Lisäksi on aina helpompaa toimia vain yhden toimittajan kanssa, Pakarinen perustelee.

Määrittelyvaiheen jälkeen Hansel hoiti kilpailutuksen ja keskustelut tarjoajien kanssa.

– Pohjatyö saatiin tehtyä niin hyvin, ettei meidän tarvinnut itse olla tekemisissä toimittajien kanssa, Pakarinen kertoo.

Tarkastuspalveluiden sopimus on 2 + 4 -vuotinen. Kahden ensimmäisen vuoden jälkeen kysellään kenttäväen kokemuksia, ja sopimusta jatketaan vuosi kerrallaan palautteen mukaan.

Maan parasta hankintaosaamista

Kilpailutuskonsultoinnin hyödyt ovat selvät. Rikosseuraamuslaitos pystyy keskittymään omaan työhönsä, kun resursseja ei tarvitse kiinnittää kilpailutushankkeisiin.

– Suomesta ei löydy parempaa julkisten kilpailutusten osaamista kuin mitä Hanselilla on. Lisäksi säästämme kokonaiskustannuksissa, Pakarinen pohtii konsultoinnin etuja.

– Hanselin toimintaan olemme olleet erittäin tyytyväisiä, Pakarinen kiittelee. Hän toivoo kilpailutusten kehittyvän entistä enemmän suuntaan, jossa Hansel huolehtii toimittajien tapaamisesta, eikä hankintayksikön tarvitse osallistua neuvotteluihin.

– Olemme iso laitos, henkilöstöä on lähes 3 000, joten kaikkia miellyttäviä toimittajia ei olekaan. Voimme kuitenkin aina oppia ja huomioida kehitettäviä asioita tulevissa kilpailutuksissa, Pakarinen pohtii ja korostaa asiakkaan roolia hankinnan kohteen määrittelyssä.

– Toivon, että Hansel pystyy kasvattamaan resurssejaan edelleen. Vuosien mittaan palveluiden saatavuus on parantunut, mutta myös esimerkiksi sopimustoimittajien valvontaan olisi hyvä panostaa nykyisiä pistokokeita enemmän, Pakarinen heittää pallon Hanselin suuntaan.