Vastuullista vuokratyötä

hansel-asiakascase-maahanmuuttovirasto-s.jpgHallinto- ja kehittämispalveluiden johtaja Jouko Salonen

Hanselin puitejärjestely tarjoaa vastuullisen tavan hyödyntää vuokratyövoimaa. Maahanmuuttoviraston positiiviset kokemukset kannustavat muitakin virastoja tasoittamaan ruuhkahuippujaan vuokratyövoiman avulla.

Vuokratyö herättää tunteita. Vuokratyövoiman vastuullinen käyttö vaatii perehtyneisyyttä, mutta Hanselin puitejärjestelyn avulla vuokratyövoiman hyödyntäminen onnistuu oikeudenmukaisesti ja vastuullisesti.

Maahanmuuttovirasto (Migri) käytti vuokratyövoimaa ensimmäisen kerran tilanteessa, jossa ylikuormitus oli jatkunut jo useita kuukausia.

"Henkilöstövuokrauksen kautta palkkasimme avuksemme ammattilaisen, jolla oli jo entuudestaan kokemusta valtionhallinnon järjestelmistä. Pitkittynyt kuormitustila taklattiin vuokratyön avulla muutamassa viikossa", Migrin hallinto- ja kehittämispalveluiden johtaja Jouko Salonen muistelee.

Vuokratyövoima on Salosen mukaan sujuva ja nopea tapa reagoida tilapäisiin tarpeisiin.

"Puitesopimustoimittajan rekrytointiosaaminen ansiosta meidän on helppo löytää oikea ihminen kuhunkin tehtävään", Salonen kiittelee.

Työntekijän asemaan erityishuomio

Hansel on panostanut vuokratyöntekijän asemaan puitejärjestelyn kilpailutuksessa. Ohjenuorana on, että työntekijällä on mahdollisimman tasa-arvoiset työehdot verrattuna organisaation omaan henkilöstöön.

"Puitejärjestelyn kautta voi hankkia sekä asiantuntijatyötä että avustavaa työvoimaa. Vuokratyövoimaa ei kuitenkaan voi käyttää virkatyönä tehtäviin töihin tai tehtäviin, joissa käytetään julkista valtaa", Hanselin kategoriapäällikkö Jani Mäkinen taustoittaa.

Koko virasto hyötyy vuokratyövoiman käytöstä

Migrissä vuokratyövoiman käyttö herätti aluksi kummastusta, mutta tiedottamisen ja hyvien kokemusten myötä asenne on muuttunut.

”Vuokratyön eduista hyötyy koko virasto. Olemme luoneet vuokratyölle selkeät käytännöt: Kyseessä ei ole jatkuva resurssi, vaan tilapäisten kuormitustilanteiden helpottaja. Olemme rajanneet vuokratyövoiman käytön lähinnä valmisteleviin töihin sekä esimerkiksi sihteerin tai kiinteistöhuollon tehtäviin.”

Salonen kehottaa kokeilemaan henkilöstövuokrausta rohkeasti, sillä hankintaprosessi on helppo.

"Käytännössä ei tarvitse kuin liittyä puitejärjestelyyn. Rekrytoinnit ja sopimukset hoidetaan suoraan sopimustoimittajan kanssa", Salonen toteaa.