Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi
Huoltolentopalvelut 2014 - 2017
Sopimuskausi
01.06.2014 - 31.12.2017
Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä
31.03.2018
Toimintamalli
Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007
Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Voit hankkia henkilö- ja rahtikuljetuksien huoltolentoja:

  • määrittelemääsi kohteeseen
  • määrittelemäsi aikataulun mukaisesti
  • ilmailulainsäädäntöä ja -määräyksiä noudattaen
  • mahdolliset combi-aluksilla tehtävät huoltolennot
  • evakuointi- ja lääkintälennot
  • ylilento- ja kuljetuslupien hoito
  • lennon seurantapalvelut

Huoltolentopalveluiden saatavuuteen on kiinnitetty eritystä huomiota. Tarjolla on neljä sopimustoimittajaa alihankkijoineen, joten palveluita tarjoaa yli 50 lentoyhtiötä.

Kustannustehokkaimman vaihtoehdon löydät kevennetyllä kilpailutuksella, jonka avulla saat kokonaishinnan huoltolennon toteuttamiseen.