Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi
Tulkkauspalvelut 2013 - 2017
Sopimuskausi
01.01.2013 - 31.03.2017
Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä
31.03.2017
Toimintamalli
Kevennetty kilpailutus
Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestelyllä voit hankkia joustavaa ja kokenutta tulkkauspalvelua asioimis- ja oikeustulkkaukseen. Tulkkausta tehdään suomen kielestä kohdekieleen ja lähdekielestä suomen kieleen. Tulkkauksen kieliparina suomen kielen kanssa voi olla mikä tahansa toimittajan valikoimissa oleva muu kieli.

  • Asioimistulkkaus on viranomaisen tai muun tahon ja tulkattavan välisen asioimisdialogin (haastattelun, kuulustelun, neuvottelun, tiedustelun, selvitys- ja tiedonvälityskeskustelun jne.) kaksi- tai yksisuuntaista tulkkausta.
     
  • Oikeustulkkausta käytetään poliisikuulusteluissa, tuomioistuimissa ja muissa juridisissa yhteyksissä. Oikeustulkkausta voidaan käyttää myös purettaessa teknisten tallenteiden sisältöä.

Asioimistulkkausta ja oikeustulkkausta voidaan tehdä myös etätulkkauksena. Etätulkkaus tarkoittaa tulkkausta, joka tapahtuu puhelimen, matkapuhelimen, videon, kuvapuhelimen tai muun vastaavan teknisen apuvälineen välityksellä.

Konferenssitulkkaus ei sisälly puitejärjestelyyn.

Tulkkauspalveluiden puitejärjestelyn tarkoituksena on yhdistää valtion hankintayksiköiden hankintavolyymiä, luoda asiakkaalle prosessisäästöjä ja parantaa asiakkaille tarjottujen palvelujen hinta- ja laatuehtoja.

Tulkki voi tarvittaessa tehdä vähäisissä määrin myös käännöstyötä tulkkaustilanteen yhteydessä. Tutustu myös Käännöspalvelut 2013-2016 -puitejärjestelyyn.