Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi
Tulkkauspalvelut VÄLIAIKAINEN
Sopimuskausi
22.05.2017 -
Toimintamalli
Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007
Tilaajavastuulain selvityksiä ei tehdä keskitetysti Hanselin toimesta

Väliaikainen puitejärjestely

Väliaikainen puitejärjestely palvelee asiakkaitamme sen ajan, kun markkinaoikeus käsittelee tulkkauspalveluiden kilpailutuksen keskeytyksestä tehtyä valitusta. 

Väliaikainen puitejärjestely perustuu aiempaan Tulkkauspalvelut 2013-2016 -puitejärjestelyymme.Väliaikaisen puitejärjestelyn osa-aluejako (AVI-alueet), sopimustoimittajat sekä toimintamalli (kevennetty kilpailutus 60 000 euron kynnysarvon ylittyessä) ovat samat, kuin tulkkauspalveluiden edellisessä puitejärjestelyssä.

Tee liittymisilmoitus "Liity tähän puitejärjestelyyn" -kohdasta sivun yläosassa. Myös tulkkauspalveluiden edellistä puitejärjestelyä käyttäneiden tulee liittyä puitejärjestelyyn uudelleen.

Puitejärjestelyn sisältö

Puitejärjestely tarjoaa asioimis- ja oikeustulkkausta. Tulkkausta tehdään suomen kielestä kohdekieleen ja lähdekielestä suomen kieleen. Tulkkauksen kieliparina suomen kielen kanssa voi olla mikä tahansa toimittajan valikoimissa oleva kieli.

  • Asioimistulkkaus on viranomaisen tai muun tahon ja tulkattavan välisen asioimisdialogin (haastattelun, kuulustelun, tiedustelun, selvitys- ja tiedonvälityskeskustelun jne.) kaksi- tai yksisuuntaista tulkkausta.
  • Oikeustulkkausta käytetään poliisikuulusteluissa, tuomioistuimissa ja muissa juridisissa yhteyksissä. Oikeustulkkausta voidaan käyttää myös purettaessa teknisten tallenteiden sisältöä.

Asioimis- ja oikeustulkkaus ovat yleensä peräkkäistulkkausta (konsekutiivitulkkaus), mutta ne voivat olla myös samanaikaistulkkausta (simultaanitulkkaus).Tulkkaustilanteisiin voi kuulua myös monologeja (esitelmä, luento, juhlapuhe, tiedoksianto jne.).

Asioimistulkkausta ja oikeustulkkausta voidaan tehdä myös etätulkkauksena. Etätulkkaus tarkoittaa tulkkausta, joka tapahtuu puhelimen, matkapuhelimen, videon tai muun vastaavan teknisen apuvälineen välityksellä. Tulkki voi tarvittaessa tehdä tulkkaustilanteen yhteydessä myös käännöstyötä vähäisissä määrin.

Konferenssitulkkaus on jätetty omana tulkkauksen lajinaan puitejärjestelyn ulkopuolelle.

Puitejärjestelyn edut

Tulkkauspalveluiden puitejärjestely:

  • yhdistää valtion hankintayksiköiden hankintavolyymiä
  • parantaa Hanselin asiakkailleen tarjoamien palvelujen hinta- ja laatuehtoja
  • parantaa valtionhallinnon hankintavolyymien seurantaa.

Puitejärjestelyä kilpailutettaessa pyrittiin huomioimaan valtionhallinnon organisaatioiden erilaiset kielitarpeet ja alueellisuusnäkökohdat. Kilpailutuksessa painotettiin erityisesti palvelun joustavuutta, tulkkien koulutusta ja kokemusta.