Puitejärjestelyn yhteenveto

Nimi
Turvallisuustekniikka, järjestelmät ja laitteet 2017 - 2021
Sopimuskausi
01.03.2017 - 28.02.2021
Asiakaskohtaisten sopimusten viimeinen voimassaolopäivä
28.02.2027
Toimintamalli
Kevennetty kilpailutus, hankintalaki 348/2007, Ranking
Tilaajavastuulain selvitykset tehdään keskitetysti Hanselin toimesta

Mitä voin hankkia?

Puitejärjestelyllä voit hankkia turvallisuustekniikan järjestelmiä ja laitteita sekä niihin liittyviä palveluja. Hankinnassa järjestelmien ja laitteiden omistusoikeus tulee asiakkaalle.

Puitejärjestely kattaa seuraavat turvallisuustekniikan järjestelmät:

 • kulunvalvontajärjestelmät
 • työajanseurantajärjestelmät
 • rikosilmoitinjärjestelmät
 • kameravalvontajärjestelmät

Hankinnan kohteena ovat myös turvallisuustekniikan laitteisiin ja järjestelmiin liittyvät palvelut. Voit hankkia palveluita jo olemassa oleville järjestelmille ja laitteille tai osana uusien järjestelmien ja laitteiden hankintaa.

Puitejärjestelyllä hankittavia palveluita ovat mm.

 • konsultointi ja suunnittelu
 • asennuspalvelut
 • dokumentointipalvelut
 • takuuhuolto, korjaushuolto- ja ennakkohuoltopalvelut
 • koulutus
 • pääkäyttäjäpalvelut
 • kamerakierrokset
 • hälytyskuvavalvontapalvelut
 • vikadiagnostiikkapalvelut
 • ohjelmiston tuki- ja ylläpitopalvelut

Hankintasi voi kohdistua yhteen tai useampaan järjestelmään.

Puitesopimustoimittajat ovat sitoutuneet toimittamaan turvallisuustekniikan ja siihen liittyvät palvelut valtakunnallisesti.