Delta i diskussionen, ge återkoppling och kommentera!

Jag vill hälsa dig hjärtligt välkommen till Hansels nya blogg! Syftet med bloggen är att erbjuda alla som är intresserade av vår verksamhet ytterligare information om upphandlingarnas särpräglade värld.

Vårt mål är att spara pengar åt staten genom samordnade upphandlingar. Vi har lyckats nå de uppställda målen – värdet på tjänsterna och produkterna som upphandlas via våra avtal ökade till 715 miljoner euro förra året. Användningen av experttjänster inom upphandling fortsatte också att öka. Som en helhet uppnådde vi besparingar på cirka 250 miljoner euro, en imponerande siffra som vi uppnått tillsammans med våra kunder.

I och med att inköpsvolymerna är så stora är det viktigt att upphandlingsverksamheten anordnas på ett så öppet och tillförlitligt sätt som möjligt. Vi vill bedriva ett bra samarbete tillsammans med våra kunder och leverantörer och göra lyckade upphandlingar.

Vi erbjuder ramavtal från elva olika branscher. Eftersom vår verksamhet är så bred finns det också väldigt olika utmaningar med att genomföra upphandlingarna. Ett av målen med bloggen är att ge mer uttömmande bakgrundsfakta om vår verksamhet och därigenom även öka genomsynligheten i stadsförvaltningens upphandlingsväsende.

Våra experter från olika branscher berättar på bloggen om utmaningar (och framgångar) som har med samordnade upphandlingar att göra. På bloggen skriver bland annat våra konkurrenskonsulter, jurister, branschexperter samt försäljnings- och kommunikationsproffs. Och naturligtvis är även några representanter från ledningen med.

Ämnena som tas upp på bloggen, som publiceras ungefär en gång i veckan, är varierande och rör sig flexibelt mellan alltifrån konkurrensutsättningar till innovation, särskilda utmaningar förknippade med upphandling av hälsovårdstjänster, ansvarsfullhet, fastställande av anskaffningsbehov och statligt stöd. Blogginläggen har en bredd som väl återspeglar vår mångsidiga verksamhetsmiljö.

På bloggen redogör vi också för framtidsutsikterna när det gäller upphandlingar. De möjligheter som digitaliseringen medför och utvidgningen av vår kundkrets mot yrkeshögskolor är exempel på teman som vi kommer att återkomma till senare. Följ alltså våra nyheter. En länk till det senaste blogginlägget hittar du i fortsättningen alltid på vår webbplats och via Hansels kanaler i sociala medier (Twitter och LinkedIn).

Jag hoppas att texterna på bloggen kommer att väcka diskussion och att vi även får nyttig återkoppling den vägen. Ställningstagandena som presenteras på bloggen ger inte nödvändigtvis uttryck för vår officiella syn eller åtminstone inte för någon absolut sanning. Vi vill väcka diskussion och framför gärna egna tolkningar. Var inte rädd för att uttrycka dina åsikter du med – delta i diskussionerna genom att lämna kommentarer på bloggen, dela inlägg vidare och ge oss återkoppling – vi vill höra din åsikt!

Jag önskar er alla givande lässtunder på Hansels blogg.

Anssi Pihkala, VD

Vicehäradshövding Anssi Pihkala är verkställande direktör för Hansel. Han har lång erfarenhet av de offentliga upphandlingarnas besynnerliga värld både från det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Han är dock novis som bloggare.

Bloggare
Övriga blogginlägg