Från brandvarnare till brandvägg

I Tammerfors hölls det ett evenemang om den övergripande säkerheten i samhället förra veckoslutet. Hansel och de av våra kunder som arbetar med säkerhet var representerade. Motsvarande evenemang hölls i Lahtis hösten 2012 och jag var med även då på Hansels avdelning. När jag åkte hem från årets evenemang tänkte jag på hur de tre åren som gått syntes i form av förändringar i teman rörande den övergripande säkerheten.

Mässan såg vid första anblicken likadan ut som tidigare, men 2012 låg fokus på teman som rörde säkerhet i vardagen och i hemmiljön. 2012 lyfte man fram t.ex. att brandvarnaren är hemmets viktigaste säkerhetsutrustning, hur man handlar vid en olycka och betydelsen av lösenord när man gör ärenden på internet.

För några år sedan diskuterades även visumfrihet för Ryssland, som man då trodde skulle komma snart, och dess effekter i form av en explosionsartad persontrafik och för gränskontrollerna samt övrig myndighetsverksamhet. De första planerade nedskärningarna enligt försvarsmaktsreformen hade precis offentliggjorts våren 2012. Media intresserade sig för garnisoner som skulle läggas ner, men inte direkt för det logistikverk som skulle grundas.

Vad har förändrats? På årets säkerhetsmässa, som nyligen avslutades var tyngdpunkten i diskussionerna säkerhetsläget i Europa och en allt mer komplex IKT-värld – cybersäkerhet var särskilt framträdande i diskussionerna.

Visumfrihet för Ryssland är inte längre i sikte. Under den senaste tiden kan man också förutom beredskap för utveckling av gränskontrollerna även se en effektivisering av gränsbevakningen.
Ämnen som säkra och störningsfria kommunikationsnät och kommunikationstjänster samt tryggande av samhällets livsviktiga funktioner, cybersäkerhet, betonades i högre grad än 2012. Kommunikationsverkets Cybersäkerhetscenter som grundades däremellan, närmare bestämt år 2014, och försvarsmaktens cybercenter är en del av denna utveckling.

Försvarsmaktsreformen har drivits igenom, men antalet garnisoner och deras placering har återigen blivit föremål för politisk debatt på bland annat mässan på initiativ av försvarsministern, som också besökte mässan.

På tre år har världen förändrats ur ett övergripande säkerhetsperspektiv. Det har skett förändringar även tidigare, men sällan på ett så fundamentalt sätt som mellan 2012 och 2015. En sak förblir dock densamma – de ramavtal som Hansel erbjuder innefattar fortfarande ett brett utbud av aktuella, utvecklade produkter och tjänster – från brandvarnare till brandväggar.

Kari Eronen, kundchef

Kari har jobbat över trettio år med att utveckla operativa datasystem för olika säkerhetsmyndigheter och de senaste fyra åren som kundchef vid Hansel. Som naturvetare bedömer han förändringar i omgivningen genom att beakta två likvärdiga observationer. Som bloggare funderar han: "jag fick två chanser på samma gång - den första och den sista".

Bloggare
Övriga blogginlägg