Upphandling kräver en ledare – en nätverksledare

Ofta hör man att det är så komplicerat att spela med offentliga upphandlingar att det inte ens är någon idé att påbörja spelet. Tillspetsat: ”Om du vill klara dig undan ett nervsammanbrott köper du direkt eller låter bli att köpa.”

Spottkoppen inom offentliga upphandlingar är upphandlingslagen. Det kan vara så att direktiven som ligger bakom har gjort lagen svårare än vanligt, men samtidigt är det enkelt att sparka bollen i mål då lagens försvarare har försvunnit från planen för åratal sedan. Man får ingen belöning för att försvara upphandlingslagen. Det är därför som ingen orkar göra det.

I själva verket ger lagen bara ramvillkoren. Upphandlarna är ansvariga för genomförandet. Man kan inte beskylla lagen för felaktigt genomförande.

Vid genomförandet av en upphandling är den centrala utmaningen ledning. Offentliga upphandlingar utgör inget undantag, även de behöver ledas. Problemen med ledningen försvinner dock inte för att man byter upphandlingschef. Huvudproblemet inom offentliga upphandlingar är att separata delar av administrationen inte klarar av att svara på kravet om att ”genomföra tillsammans”. Den vänstra handen vet inte vad den högra gör.

Problemet är att hierarkin i en organisation tenderar att förstärkas inom just offentliga upphandlingar. En anbudsförfrågan för en vanlig IKT-anskaffning kräver sannolikt ett fingeravtryck av planeraren på administrationsavdelningen, it-chefen, den oersättliga nörden i datahallen, kundservicemedarbetaren, controllern, vd:s sekreterare och den juridiska arméns kommendör. 

Problemet är inte att man inte skulle få samla in dessa synpunkter. Problemet är att de överlappar snarare än kompletterar varandra. I värsta fall blir upphandlingschefens otacksamma uppgift att fatta beslut om vem som kör över vem.

Det är därför som upphandlingar kräver en ledare. En nätverksledare.

Nätverk är en möjlighet i situationer där man behöver nya heltäckande lösningar som ingen enskild del av organisationen ensam kan erbjuda. De enskilda delarna lever i protektionism. Det är naturligt att skydda det egna om man inte litar på andra. Därför kräver ett bra nätverksledarskap både en syn på horisontell organisering och en förmåga att skapa ömsesidigt förtroende och engagemang.

Enligt undersökningar ökar väl ledda nätverk möjligheten till innovationer, då förtroendet för och engagemanget i samarbetet minskar opportunistiskt agerande mellan aktörerna, främjar informationsflödet, ökar aktörernas motivation att lära av varandra, effektiviserar det gemensamma skapandet och bidrar till att ny kunskap omsätts i praktiken.

Ett upphandlingsnätverk är komplicerat, i synnerhet när vi inte ens försöker leda det.

Jussi Pyykkönen, konkurrensutsättningskonsult

Jussi har specialiserat sig på ikt-upphandlingar, innovationsnätverk och forskning av våra arbetsmarknader. Han framhåller envist att dessa är länkade med varandra. Jussi vill som statsvetare lyfta fram upphandlingarnas betydelse som en del av den offentliga ekonomin. I Jussis värld är allt länkat med allt och de stora helheterna är de viktiga. Oavsett vad upphandlingsjuristerna påstår.

Bloggare
Övriga blogginlägg