Kort lärokurs i upphandling

Det krävs en hel del av experter på offentlig upphandling. Detta framgick redan i blogginlägget på Hansels sajt i augusti. Mirke, Suomen allekirjoitusvirasto och Teittinen som levererar fjädrar till kulspetspennor tog upp flera omständigheter bland vilka vi som är proffs på upphandling måste kunna simma som fisken i vattnet. Nu är det min tur att lägga fram min lista.

Jag börjar min bloggarkarriär genom att underlätta din vardag vare sig du är en framtida eller aktiv upphandlingsexpert. Här följer en kort lärokurs i upphandling.

Det är bra att börja nysta upp hemligheterna inom offentlig upphandling genom att ta del av upphandlingslagen och lagen om upphandling inom specialsektorerna. Det här är roligt! Upphandlingslagen har 110 paragrafer, medan lagen om upphandling inom specialsektorerna bara har 70. PUTU-upphandlingslagen (som proffs känner du så klart till förkortningen) har återigen över 100 paragrafer. Och efter en genomgång av lagarna kan man ta itu med rättspraxisen. Men ingen orsak till panik, det finns bara några tusen avgöranden av marknadsdomstolen.

Innan man börjar upprätta ett upphandlingsavtal är det bra att ta en titt på allmänna avtalsvillkor. Villkor som har alla möjliga konstiga förkortningar såsom JYSE 2014 VAROR, JYSE 2014 TJÄNSTER, JIT 2007, YSE 1998 och KSE 2013. Och betydelsen av regleringen av handlingars offentlighet bör inte heller underskattas – upphandlingsexperter bör känna till affärshemligheter och förstå skillnaden mellan sekretessbelagda och icke-offentliga handlingar respektive allmän offentlighet och partsoffentlighet.

Men det var inte allt. Hur är det med upphandlingsdirektiven? Tjänstekoncessioner är redan gammal skåpmat för oss, för vi är ju proffs. Det gäller också att anamma EU-domstolarnas rättspraxis i detalj – om möjligt redan innan EU-domstolen ens har avgjort ärendet. En äkta upphandlingsexpert kan förutspå ändringarna i rättspraxis – vi har ju haft tillgång till en (tolkningsbar) reglering sedan länge.

Det gäller att aktivt ha koll på eventuell förvrängning av konkurrensen, jäv, korruption, anbudskarteller och konkurrensens neutralitet. Vi bör motarbeta grå ekonomi och känna till vårt beställaransvar. Enligt det nya upphandlingsdirektivet och den planerade totalreformen av upphandlingslagen borde även upphandlingens miljökonsekvenser, livscykelkostnader samt sociala och etiska mål beaktas vid konkurrensutsättning. I egenskap av mångbegåvningar kan vi sänka arbetslöshetsgraden genom att sysselsätta långtidsarbetslösa och rikta upphandlingar till arbetscentraler. Vi beräknar också suveränt upphandlingsobjektets kolavtryck för hela dess livscykel. Dessutom omfattar vår kompetenspalett så klart en tjänst genom vilken vi säkerställer att man vid tillverkningen av anbudsgivarnas produkter inte har brutit mot ILO:s konvention om arbetstagarnas rättigheter och arbetarskydd.

På sistone har ”cleantech”, ansvar och ”innovationer i offentlig upphandling” varit särskilt trendiga begrepp och kompetenskrav. Enligt beslutsfattarna lyfter ekonomin genom att rikta den offentliga sektorns upphandlingar till innovationer och inhemska cleantech-experter. Samtidigt borde man dock se till att alla små och medelstora företag utan huvudbry kan delta i konkurrensutsättningar oberoende av om de finns i Helsingfors, Lappland, Frankrike eller Ungern.

För att konkurrensutsättningen av upphandlingar inte ska vara för lätt för oss experter bör dataskyddskraven hållas på tapeten under alla upphandlingsfaser. Det är roligt att bege sig ut på äventyr i djungeln av VAHTI-anvisningar och JHS-rekommendationer, om man råkar tröttna på upphandling av etiskt producerade nollenergiinnovationer.

Hur är det, upphandlingsexperten, kan du allt detta? Vet du vilka riktlinjer som kommer att dras inom rättspraxis härnäst? Jag vet inte men lovar att försöka ta reda på det.

Kirsi-Maria Halonen, jurist

Om Hansels andra bloggare koncentrerar sig på stora helheter, fokuserar Kirsi med glimten i ögat på små detaljer. Hon älskar den slingrande upphandlingslagstiftningen så mycket att hon disputerade om ämnet. Enligt Kirsi har yrkesvalet visat sig vara lyckat, för det finns alltid behov för upphandlingsjurister som en följd av lagstiftningsreformer och ökande rättspraxis.

Bloggare
Övriga blogginlägg