Robotarna kommer – är du redo?


Någon gång i början av 80-talet gjorde jag i skolan ett föredrag om robotarnas revolution. Den gången förverkligades den bara närmast inom industrin, men nu håller situationen på att ändras.  Nästan varje vecka kan man i media se förteckningar över framtidens arbetsplatser, vinnarna och förlorarna.  Det är intressant att se att redovisningskunnandet hör till båda kategorierna.  Den traditionella lagringen av data och redovisningen automatiseras (lyckligtvis) och i stället har det uppkommit ett skriande behov av olika data-analyser av verksamhetsmiljön.  Vinnare är de företag som är bäst på att förutsäga framtidens trender och köpbeteende.

Tidigare var man i Finland föregångare i att ta i bruk programvara inom ekonomiförvaltningen, arbete var dyrt och behovet av att utveckla automatik stort.  Många företag föddes inom branschen och en del blev verkligt minnesvärda framgångar, som exempelvis utvecklingen av nätbanken.  De stora politiska förändringarna på 90-talet möjliggjorde användningen av billig arbetskraft på våra närområden och många företag flyttade över arbetskraftsintensiva sysslor till det tidigare Östeuropa.  På 2000-talet såg man ett verkligt uppsving för servicecenter, företagen gjorde jättelika besparingar genom att centralisera verksamheten.

Vad kommer att hända på 2020-talet?

Flera arbetsprocesser kan i stället utföras av programvarurobotar.  Tråkiga rutinmässiga arbeten inom ekonomiavdelningen automatiseras.  Processerna kan göras smarta, robotarna lär sig och kommer ihåg sina uppgifter.  En fysisk arbetstagare ingriper till en början mera när det gäller avvikelser, men med tiden lär sig en robot att känna igen allt mer komplexa situationer och kan allt bättre ersätta en expert.  Artificiell intelligens har man också kopplat ihop med mardrömsscenarier, men åtminstone inom ekonomiuppgifter lär ingenting mardrömslikt hända.

Vad är priset på de här programvarurobotarna?  Jag har försökt utreda saken men det har visat sig vara krävande.  Redan gränsdragningen när det gäller vad som är en ”kodstump” och när man pratar om robotik är åtminstone för mig oklar.  Till ekonomiavdelningen eller i dess närhet skulle det vara bra att få kodare eller minst personer som förstår tillräckligt om både ekonomiska processer och kodning.  Programvarurobot som term låter trevligt, man kunde ge ett namn och användarsignum åt roboten.  Roboten loggar in i systemet, t.ex. nattetid, och börjar arbeta.  En robot blir inte trött, och klagar inte över en mushand eller smärta i axlarna.  En robot behöver inte arbetshälsovård eller rekreationsverksamhet, utvecklingssamtalen kan man glömma.  Priset är säkert konkurrenskraftigt (bara jag kunde få reda på det). Ekonomibranschens uppgifter kommer att ändra, det är jag säker på, men det är svårt att förutse tidtabellen.  Många innovationer har framskridit förvånansvärt långsamt.  Den tekniska lösningen har kanske funnits i flera år eller t.o.m. årtionden innan den slagit igenom.

Är vi redo? Vi har konstigt nog råd att ta det långsamt.  Jag skulle så gärna se att Finland skulle ligga i framkant när det gäller att utnyttja programvarurobotiken.  Mycket av det arbete som försvunnit ut i världen inom ekonomibranschen kunde återföras till hemlandet och automatiseras.  Tack vare våra klimatförhållanden har vi fått hit datacentraler, men kunde vi på samma gång ta kontroll över data-analyser?

På vår egen spelplan i Hansel håller vi som bäst att ta nya steg inom automationen.  Målet är att hjälpa statens enheter att utveckla sin egen upphandlingsverksamhet genom att erbjuda allt bättre och mer omfattande analys om upphandlingsbeteendet. 

Jag väntar med intresse på den stund då man går längre och staten genomför en robotkonkurrenssättning.  Den första roboten är nödvändigtvis inte en ekonomirobot utan t.ex. en sympatisk vårdrobot eller en effektiv polisrobot.

Kirsi Koivusaari, ekonomidirektör

Kirsi iakttar världens gång ansvarsfullt via siffror. Hon vill automatisera dagliga rutiner och fokusera på det väsentliga. Det fina med Hansel är mångsidigheten; offentlig upphandling berör samhället på bred front.

Bloggare
Övriga blogginlägg