Utveckling av upphandling i form av en ny tjänst

Första hälften av 2016 ligger nu bakom oss och de välförtjänta semestrarna har börjat eller håller på att börja.  I statens upphandlingsenhet Hansel har de sex månaderna förflutit fartfyllt och lyckat. Antalet gemensamma upphandlingar håller på att öka kraftigt: vi förutspår att antalet upphandlingar med våra avtal i år kommer att uppgå till cirka 730 miljoner euro, vilket är mer än någonsin i bolagets historia. Detta trots att man inom den offentliga sektorn sparar och därmed upphandlar mindre. För att uppnå besparingar koncentrerar man emellertid upphandlingarna allt mer.

Utöver gemensamma upphandlingar erbjuder Hansel sina kunder experttjänster inom konkurrensutsättning för upphandlingar i fråga om vilka vi inte har ingått avtal om gemensam upphandling. Vi hjälper kunderna att undvika blindskär vid konkurrensutsättning och med juridiska frågor. Även efterfrågan på experttjänster inom konkurrensutsättning av dessa har fortsatt att öka. Vi förhandlar för våra kunders del i år om nästan tvåhundra krävande projekt, till ett totalvärde av flera hundra miljoner euro.

Gemensamma upphandlingar och experttjänster inom upphandling är Hansels välkända tjänster som uppskattas bland våra kunder.

Som en tredje och helt ny tjänst har vi beslutat att erbjuda en tjänst för utveckling av upphandling.

Med den här tjänsten avser vi till exempel hjälp vid kategoriseringen av upphandlingar, vid uppgörande av upphandlingsplaner och avtalshantering. Utvecklingen kan produceras i form av till exempel tjänsten ”anskaffningschef/-direktör för uthyrning” eller i form av utvecklingskonsultation, och tjänsten skräddarsys alltid i enlighet med kundens behov. Den första upphandlingschefen för uthyrning vid Hansel påbörjar sitt tidsbestämda arbete hos kunden i augusti.

Också elektronisk konkurrensutsättning och utvecklingen av den utgör en väsentlig del av utvecklingen av upphandlingar. För konkurrenssystemet utvecklar vi en automatisk kontroll av myndighetsuppgifter om offertgivarna med utnyttjande av den nationella tjänstekanalen. Skyldigheten att kontrollera myndighetsuppgifter om offertgivare kommer att ingå i anskaffningsenheternas uppgifter i och med den nya anskaffningslagen. En automatisk kontrollegenskap i konkurrenssystemet befriar upphandlingsenheterna från detta arbete. Den automatiska kontrollen kunde i fortsättningen gälla även till exempel offertgivarens ekonomiska riskklass.

Vår utvecklingstjänst får bra stöd av att Hansel nuförtiden har möjlighet att analysera statens upphandlingsdata. Resultaten av dataanalyserna kommer säkert att väcka stort intresse. Jag är säker på att det i materialet finns exempel på välskött upphandling, som vi kan dela ut till hela förvaltningen.

Vi berättar gärna mer om tjänsten för utveckling av upphandling genast efter semestrarna. Men först ska vi ha en varm och skön sommar. Trevlig sommar till alla som följer Hansels blogg!

Anssi Pihkala, VD

Vicehäradshövding Anssi Pihkala är verkställande direktör för Hansel. Han har lång erfarenhet av de offentliga upphandlingarnas besynnerliga värld både från det privata näringslivet och den offentliga sektorn. Han är dock novis som bloggare.

Bloggare
Övriga blogginlägg