Statens upphandlingskalender skapades med hjälp av agila metoder

 Statens it-projekt har tidvis ifrågasatts i media. Det är inte ovanligt att man ser löpsedlar där det står att det har kostat enorma summor att införa ett nytt system, att man har överskridit budgeten eller att slutresultatet inte har levt upp förväntningarna. 

Sanningen är som tur är ljusare än den framstår i skandalnyheterna. Agil systemutveckling har blivit en del av vardagen på it-avdelningarna även inom statliga projekt.

Det är få som längre vill ha den gamla vattenfallsmodellen, i vilken applikationer planeras under så lång tid och så nitiskt att världen hinner förändras många gånger under den tid som projektet pågår.

Det finns en uppsjö av färdiga applikationer och plattformar som uppmuntrar till snabbt införande och att lära sig genom att pröva sig fram. 

Vi på Hansel har använt oss av metoder inom agil systemutveckling i it-projekt i flera år. Det garanterar att vi snabbt får konkret nytta av programvaruutvecklingsprojekt. Vi inför stegvis nya funktioner i tjänsterna i cykler med några veckors mellanrum. 

I februari gick vi ut med Statens upphandlingskalender, och den första versionen skapade vi på några veckor med agila metoder. Statens upphandlingskalender ger företag förhandsinformation om ämbetsverks och institutioners kommande upphandlingar och ökar öppenheten i upphandlingsväsendet. Ämbetsverk kan uppnå synergifördelar från liknande upphandlingar och leverantörer kan se vilka upphandlingar som är på kommande. 

I den första fasen fokuserar vi på grundläggande aspekter tillsammans med den tekniska leverantören, som exempelvis användargränssnitt, kärnfunktioner och integrationer. I kalendern programmerade vi in upphandlingsplaner som tidigare hade levererats till Hansel i form av Excel-filer. Projektets kontaktpersoner kontrollerade sina egna uppgifter i webbtjänsten med två veckors mellanrum, varefter kalendern offentliggjordes för alla. I fortsättningen kommer ingen längre att behöva fylla i separata Excel-filer, utan uppgifterna kan fyllas i direkt via webbtjänsten.

Vid sidan om den agila utvecklingen är det naturligt för oss att hantera projekt i mobila team utspridda över hela Finland. I skapandet av upphandlingskalendern deltar aktörer från Uleåborg, Joensuu och Helsingfors. Möten hålls främst via Skype. Uppgifterna följdes upp via ett webbläsarbaserat projekthanteringssystem. Utseendet planerades med hjälp av ett prototypverktyg, så att man kunde klicka på användargränssnittet redan innan den första raden hade programmerats. 

Precis som med alla våra tjänster bygger vi även ut upphandlingskalendern en bit i taget.

Inom en nära framtid kommer vi bland annat att komma ut med en mer mobilvänlig version av kalendern och utöka den fria ordsökningen samt frågor och svar-spalterna till upphandlingarna. Bekanta dig med tjänsten och delta i utvecklingen av den genom att berätta för oss om dina idéer, exempelvis direkt i kommentarerna i bloggen!

Piia Laajala, servicechef, digitala tjänster

Piia har arbetat inom it-branschen i olika roller i över tio år, och på Hansel för första gången i rollen som kund och inte leverantör. Piia tror på kraften i agil utveckling, öppenhet och konkreta åtgärder. På sin blogg berättar Piia vad som händer innanför väggarna på Hansels enhet Digitala tjänster och hur den deltar i utvecklingen av statens upphandlingsväsende.

Bloggare
Övriga blogginlägg