Hansel lever med tidens melodi

En arbetsmiljö de flesta drömmer om – en utsiktsplats med stort ansvar! Själv har jag jobbat med reserelaterade upphandlingar i över 10 år.

Till varje upphandling använder vi minst en grupp på tre personer. En projektledare som styr tidtabellen och upphandlingstekniken, en som känner till substansen av upphandlings objektet och sedan en jurist som övervakar att upphandlingslagen kommer till rätta.

En finslipad intern upphandlingsprocessbeskrivning uppföljs av upphandlingsgruppen

En finslipad intern upphandlingsprocessbeskrivning uppföljs av upphandlingsgruppen o tidtabellen är väsentlig eftersom nästa upphandling redan väntar i kön. Upphandlingen går igenom minst två interna kvalitetsgranskningar, på detta sätt lär vi oss av varandra. 

Vi har en intern grupp som övervakar att även hållbar utveckling (ekonomiskt-, miljö- o socialt ansvar) utvecklas och tas i beaktande på olika nya sätt under och efter varje upphandling dvs också under ramavtalsperioden.

Våra kunder är vana att ställa upp i olika kundgrupper då vi utför teknisk dialog för att säkerställa att upphandlingen i sin helhet motsvara behovet av både stora o små enheter.  Teknisk dialog förs också med leverantörerna under upphandlingens planeringen.

Innovation är på allas läppar och nog kom vi på första sidan på dagstidningarna då vi upphandlade betalnings kort till fångar o invandrare. En prepaid betalningslösning som slopar behandling av dyra kontanter. En av våra senaste innovationer är www.granskaupphandlingar.fi som är en service för allmänheten.

Strategiskt tänkande med höga krav från våra kunder och leverantörer är vardag. Digitalisering och automatiseringskrav kommer från teknologisk utvecklingen som sker omkring oss, den kommer att öppna många nya möjligheter.

Jag kan rekommendera Hansel som en modern och framgångsrik arbetsplats som lever med tidens melodi. På denna arbetsplats får du utveckla ditt kunnande bland spännande kunder, medarbetare och leverantörer.

Pia Degerholm

Pia Degerholm är vår expert i reserelaterade upphandlingar med massor av erfarenhet. Hon förtjuser alla med sitt soliga leende och ordnar fest och evenemang helt professionellt också under fritiden.

Bloggare
Övriga blogginlägg