MiniPlus -service

Du får en förenklad konkurrensutsättning inom ramavtalet, med en nyckelfärdig lösning.

Våra erfarna experter sköter för din räkning om den förenklade konkurrensutsättningen från början till slut, och ansvarar till exempel för upprättandet av förfrågningsmaterialet.

Du har nytta av tjänsten om

  • Du har begränsat med resurser eller tid för att genomföra en konkurrensutsättning

  • Du vill utveckla kompetensen i din organisation eller benchmarka dina processer

En lyckad förenklad konkurrensutsättning uppstår genom samarbete

  • Kunden agerar som upphandlingsenhet och beskriver föremålet för upphandlingen

  • Hansels upphandlingsexpert upprättar förfrågningsunderlagen, bygger upp en fungerande prissättnings- och jämförelsemodell och ger stöd i användningen av elektroniska verktyg

  • Hansels jurist gör upp bra avtalsvillkor och sköter andra avtalstekniska detaljer

Så här går det till!

Dagsdebiteringen för tjänsten MinikisaPlus är 700 euro.

Arbetet med en förenklad konkurrensutsättning av typen ”MiniPlus” kräver vanligen cirka 3–5 arbetsdagar av våra experter. Kontakta din kundchef redan vid planeringen.

Ta kontakt!

Vi hjälper dig med dina upphandlingar.

Kontakta kundchefen på ditt eget förvaltningsområde >>