Blogg

 • Hansel lever med tidens melodi

  En arbetsmiljö de flesta drömmer om – en utsiktsplats med stort ansvar! På denna arbetsplats får du utveckla ditt kunnande bland spännande kunder, medarbetare och leverantörer.

 • Mitt bästa tips för utveckling av upphandlingen

  Jag får ofta frågan om vilka faktorer som oftast kräver utveckling hos kunderna. Det har alltid varit mycket svårt att svara på frågan eftersom utmaningarna i nästan alla organisationer är individuella. Jag tror ändå att de flesta svårigheterna har samma grundläggande orsaker. En av de värsta är att upphandlingsfunktionen saknar uppskattning.

 • Sometimes I feel like I am Sherlock

  I have been working on public procurements for several years. I have mastered the procurement jargon in such manner so I can use it fluently myself. But the ESPD took things to a whole new level.

 • Att ha rätt behöver ingen ägare

  Det sägs att kunden alltid har rätt, men vad innebär det att ha rätt i offentliga upphandlingar – och har det ens någon betydelse? Traditionellt kunde man tänka sig att det är den part som segrar i marknadsdomstolen, efter att den virtuella klubban har slagits ner i det virtuella bordet, som har rätt. Eller är det bara den efterkloke som kan ha rätt vid upphandling?

 • Statens upphandlingskalender skapades med hjälp av agila metoder

  Statens it-projekt har tidvis ifrågasatts i media. Det är inte ovanligt att man ser löpsedlar där det står att det har kostat enorma summor att införa ett nytt system, att man har överskridit budgeten eller att slutresultatet inte har levt upp förväntningarna. Sanningen är som tur är ljusare än den framstår i skandalnyheterna

 • Acceptera inte undermålig kvalitet utan reklamera

  Kunder har ibland en alltför hög tröskel för att reklamera. Man lyssnar för länge på leverantörens varierande ursäkter och löften om en bättre framtid för att säkerställa samarbetet. I en sådan situation skulle en skriftlig reklamation ”lyfta katten på bordet”, och situationen åtgärdas snabbare.

 • Sväva inte på målet – det förhandlade förfarandet under konkurrens hjälper dig att fokusera på det väsentliga

  En upphandlande enhet står inför ett kvistigt problem: hur ordna så att medborgarna kan ta sig över en flod? Ett massivt brobygge är ett alternativ. Eller så kan man gräva en tunnel eller skaffa en färja som transporterar folk över vattnet. En modern upphandlande enhet väljer det förhandlade förfarandet under konkurrens som upphandlingsmetod.

 • Från köp av egenskaper till upphandling av effekter

  Vad avses med upphandling av effektivitet? Jag vill ta fasta på en rätt enkel sak: mervärde. För mig betyder upphandling av effektivitet genom offentlig upphandling verksamhet där man försöker ge pengarna ett så stort samhälleligt värde som möjligt.

 • Tips om anbudsbegäran

  "Simulera, simulera, simulera" och andra tips om anbudsbegäran.

 • ”Lägg fram siffror”

  sade tjänstemannen på finansministeriet. En mer officiell formulering var programmet för digitalisering av upphandlingar och dess delprojekt för bättre utnyttjande av faktaunderlaget vid upphandlingar, som Hansel fick ansvaret för.