Blogg

 • Samordnad upphandling – den offentliga upphandlingens elaka styvmor

  I den offentliga debatten tar man med jämna mellanrum ställning till Hansels verksamhet som upphandlingsenhet. Återkopplingens värde beror på många saker, men om den är kritisk och motiverad är vi på rätt väg.

 • Medier är en megafon

  Det finländska mediefältet har avsevärt förändrats under de senaste decennierna. Det finns allt mer kanaler att välja mellan och läsarkretsen har fördelats mellan dessa. Då underhållningsinslaget växer inom medierna, undviker man mediauppståndelser bäst genom att öka öppenheten.

 • Avtalsändringarnas olidliga svårighet

  Fristen för ikraftsättande av EU:s nya upphandlingsdirektiv går ut 18.4.2016, men den nationella lagstiftningen kommer inte att vara i kraft på detta datum. Avsikten är att propositionen lämnas till riksdagen senast i juni.

 • Robotarna kommer – är du redo?

  Flera arbetsprocesser inom förvaltningen kan utföras av programvarurobotar. Tråkiga rutinmässiga arbeten inom t.ex. ekonomiavdelningen kan automatiseras. När görs den första robotkonkurrenssättningen?

 • Värdesätt dina prioriteringar, chansa inte

  En god regel för utformningen av kvalitetskriterier och viktning är att till en början glömma dem helt. Båda borde utformas medan syftet med upphandlingen och kraven i anbudsbegäran utvecklas, erfarenhet och lärdomar är något annat än kopiering.

 • Vem skriver du din anbudsförfrågan till?

  Byråkratiskt fikonspråk är ett välkänt problem och vi lever i ett samhälle där språkets komplexitet kan ställa medborgarna i olikvärdig ställning. De som läser anbudsförfrågan är sällan jurister eller tjänstemän, så varför skulle vi skriva på ett språk som endast få förstår?

 • Price is what you pay. Value is what you get

  Vi har lyckats sänka serviceavgiften betydligt under de senaste årens tid. Syns detta i avtalsleverantörernas och kundernas verksamhet på något sätt?

 • Jobb till arbetslösa genom social upphandling!

  Genom att förutsätta i upphandlingar att leverantörer bör anställa arbetslösa kan man skapa anställningsmöjligheter för grupper som annars kan ha mycket svårt att komma in på arbetsmarknaden. Social hänsyn kunde tas i beaktande betydligt mer än vad det görs.

 • Det bästa som föremål för upphandling

  De upphandlare som tar det billigaste blir ständigt föremål för förakt. Kritikerna förstår sig kanske inte på offentlig upphandling. När köparen känner sina behov lika bra som sin egen ficka, är det bästa sättet att få upphandlingens kvalitetskrav uppfyllda att skriva in dem som krav i anbudsbegäran. Då blir uppgiften bara att köpa kvaliteten i fråga till lägsta möjliga kostnad.

 • De är skickliga, de där svenskarna – om behandlingstiderna i upphandlingstvister hos oss och i Sverige

  När marknadsdomstolens behandlingstider för ett ärende tar flera månader, ibland till och med år, blir vardagen svår för både upphandlande enheter och leverantörer. Varför är man så mycket effektivare i Sverige?