Blogg

 • IT-upphandlingar inför omvälvningar: agila metoder efterlyses!

  Den offentliga förvaltningen borde också kunna upphandla programvaror på ett modernt sätt och inte vara tvungen att skriva en flera tusen sidor lång anbudsbegäran och försöka förutse minsta detalj på förhand

 • Det tomma papprets syndrom?

  Det kan vara svårt att börja producera en text när man bara har ett tomt papper eller en tom datorskärm framför sig. Vid upphandling måste man precisera föremålet för upphandlingen så noggrant som möjligt. Men vad är tillräckligt precist?

 • Servicekultur = kompetens x teamarbete x inställning

  Inställningen avgör. Kräv alltså en bra servicekultur av din organisation, sträva efter att alla ovan nämnda delfaktorer når upp till utmärkt nivå.

 • Kort lärokurs i upphandling

  Det krävs en hel del av experter på offentlig upphandling. Men ingen fara, vi publicerar nu en kort lärokurs i upphandling för att underlätta ditt och andra upphandlares arbete.

 • Spelar ansvar en roll?

  Det finländska samhället står inför stora utmaningar. Spelar ansvarsfullhet en roll, då man börjar lösa dessa utmaningar?

 • Upphandling kräver en ledare – en nätverksledare

  Ofta hör man att det är så komplicerat att spela med offentliga upphandlingar att det inte ens är någon idé att påbörja spelet. Tillspetsat: ”Om du vill klara dig undan ett nervsammanbrott köper du direkt eller låter bli att köpa.”

 • Låt oss rädda Finland med upphandlingsväsendet!

  Inom världshandeln är insatserna höga och korten utdelade. Har Finland råd att förlora en hand till? Har Finland råd med ett dåligt upphandlingsväsende?

 • Från brandvarnare till brandvägg

  Vid årets säkerhetsmässa i Lahtis var tyngdpunkten i diskussionerna säkerhetsläget i Europa och en allt mer komplex IKT-värld.

 • Ursäkta, vad var det viktiga nu igen?

  “If you want to make enemies, try to change something." Ibland behövs inte ens någon förändring, det räcker med att bara försöka. Offentliga upphandlingar håller på att få en ganska stor armé av fiender på bakgården.

 • Igen en misslyckad upphandling! Den bästa förlorade

  Med upphandlingar ska man rädda anbudsgivarnas omsättning, landets ekonomi, arbetslösheten och jorden, men man lyckas sällan. Eller hur var det nu igen?