Våra kunder berättar

Kunder och serviceproducenter sitter i samma båt

Organisationerna inom statskoncernen har intensifierat sitt samarbete under de senaste åren. För statsförvaltningens kunder konkretiserades denna intensifiering under Valtio Expo i maj, där Statskontoret, Hansel, Senatsfastigheter, HAUS, Palkeet och Valtori presenterade sig på en gemensam mässavdelning.

Läs vår rapport från Valtio Expo

Ansvarsfullt hyresarbete MIGRI Jouko Salonen 230.jpg

Hansels ramavtal erbjuder ett ansvarsfullt sätt att utnyttja hyrd arbetskraft. Migrationsverkets positiva erfarenheter uppmuntrar också andra ämbeten att jämna ut sina rusningstider med hjälp av hyrd arbetskraft.

Läs intervjun med Jouko Salonen

Hur så besvärlig upphandling? Metsatutkimuslaitos_Anki Geddala 560.jpg

Upphandlingar kräver kunnande. Skogsforskningsinstitutets upphandlingsansvariga Anki Geddala framhäver också vikten av att dela information och centralisera upphandlingarna.

Läs intervjun med Anki Geddala

Polisen på hjul i hela landet Poliisit pyörillä koko maassa

Det lönar sig att göra upphandlingar med stora volymer. Polisen upphandlar sina fordon genom våra ramavtal

Läs intervjun med Jouni Jantunen

 

Lapplands universitet transporterar med beställningskörningar Lapin yliopisto 560.jpg

Lapplands universitet utnyttjar beställningskörningar. Konkurrensutsättningen sköts enkelt genom vår elektroniska fordonstjänst.

Läs intervjun med Hanne Alajoutsijärvi

 

Skatteförvaltningen anlitar personaltjänster i stor skala Verohallinto_Merja Kortesuo 560.jpg

Hyrd arbetskraft kan vara ett bra alternativ då resurserna är knappa. Hyrespersonal har varit en väl fungerande lösning för skatteförvaltningen.

Läs intervjun med Merja Kortesuo

 

Brottspåföljdsmyndigheten konkurrensutsatte inspektionstjänsterna  Rise_Ari Pakarinen 560.jpg

I konkurrensutsättningen om inspektionstjänster begränsades brottspåföljdsmyndighetens uppgifter till att definiera objektet och ingå avtal med den leverantör som blivit utsedd.

Läs intervjun med Ari Pakarinen