Våra kunder berättar

Ansvarsfullt hyresarbete

MIGRI Jouko Salonen 560.jpg

Jouko Salonen, direktör för förvaltnings- och utvecklingstjänster

Hansels ramavtal erbjuder ett ansvarsfullt sätt att utnyttja hyrd arbetskraft. Migrationsverkets positiva erfarenheter uppmuntrar också andra ämbeten att jämna ut sina rusningstider med hjälp av hyrd arbetskraft.
Bemanningsarbete väcker känslor. En ansvarsfull användning av hyrd arbetskraft kräver förtrogenhet, men med hjälp av Hansels ramavtal kan man utnyttja hyrd arbetskraft rättvist och ansvarsfullt.

Migrationsverket (Migri) använde hyrd arbetskraft för första gången i en situation där överbelastningen fortsatt i flera månader.

- Genom bemanningstjänster anställde vi som hjälp en specialist som redan från tidigare hade erfarenhet av statsförvaltningens system. Den utdragna överbelastningssituationen tacklades med hjälp av hyrd arbetskraft på några veckor, erinrar sig Jouko Salonen, Migris direktör för förvaltnings- och utvecklingstjänster.

Att utnyttja bemanningstjänster är enligt Salonen ett smidigt och snabbt sätt att reagera på tillfälliga behov.

– Tack vare ramavtalsleverantörens rekryteringskunnande är det lätt för oss att hitta rätt person för respektive uppgift, berömmer Salonen.

Särskild uppmärksamhet på arbetstagarens ställning

Hansel har satsat på hyrda arbetstagares ställning i konkurrensutsättningen inom ramavtalet. Riktlinjen är att arbetstagaren har så jämlika arbetsvillkor som möjligt jämfört med organisationens egen personal.

– Genom ramavtalet kan man skaffa både expertarbete och assisterande arbetskraft. Hyrd arbetskraft kan emellertid inte användas för arbete eller uppgifter som görs som tjänstearbete där man utövar offentlig makt, förklarar Hansels kategorichef Jani Mäkinen.

Hela ämbetsverket har nytta av hyrd arbetskraft

Användningen av hyrd arbetskraft orsakade först förvåning på Migri, men genom information och goda erfarenheter har attityden förändrats.

– Hela ämbetsverket drar nytta av fördelarna med hyrd arbetskraft. Vi har satt tydliga principer för hyrd arbetskraft: Det är inte fråga om en fortlöpande resurs, utan en hjälp vid tillfällig överbelastning. Vi har begränsat användningen av hyrd arbetskraft närmast till förberedande arbete samt t.ex. för sekreteraruppgifter eller fastighetsservice.

Salonen uppmanar att modigt pröva på att hyra arbetskraft, upphandlingsprocessen är dessutom enkel.
– I praktiken behöver man inte göra annat än att gå med i ramavtalet. Rekryteringar och avtal sköts direkt med avtalsleverantören, konstaterar Salonen.