Våra kunder berättar

Lapplands universitet transporterar med chartertjänster

På Lapplands universitet ordnas studerandenas och personalens transporter smidigt via chartertjänster.

Via Hansel kan man även upphandla chartertjänster för persontransporter, vare sig behovet är tillfälligt eller permanent. Den förenklade konkurrensutsättningen görs snabbt och smidigt i chartertjänsten.

Lapplands universitet råkade ut för en överraskning 2010 då 1 200 studerande och närmare 100 medarbetare måste lämna konstfakultetens byggnader på grund av reparation. Verksamheten splittrades mellan två verksamhetsställen i Rovaniemi.

– Vi hamnade i en speciell situation, eftersom man måste reagera snabbt på problem med inomhusluften, berättar Hanne Alajoutsijärvi, som jobbar som lokalassistent vid Lapplands universitets fastighets- och upphandlingstjänster.

Rovaniemi stads kollektivtrafik hade inga lösningar på de logistiska problemen.

– Visst går det bussar hela tiden, men längs fel rutter med tanke på våra behov. Eftersom staden inte lyckades ta fram en fungerande lösning vände vi oss till Hansels chartertjänster.

Till vardags transporteras studerande och medarbetare gratis från campus till verksamhetsställena och sedan tillbaka.

– Bussarna går på morgonen, vid lunchdags, på eftermiddagen och även på kvällen om användarna vill. Människorna har haft stor förståelse för arrangemanget, vilket är viktigt. Även tjänsteleverantören har skött sitt arbete exemplariskt, säger Alajoutsijärvi.

Ett årligt avtal åt gången

Lapplands universitet anlitar standardchartertjänsten i ramavtalet, där avtalsperioden är högst ett år. Konkurrensutsättningen på våren har blivit rutin.

– I år övergår vi till det nya ramavtalet, i fjol använde vi ännu det gamla, berättar Alajoutsijärvi.

Konkurrensutsättningen av chartertjänsterna löper smidigt via den elektroniska fordonstjänsten. Avtalet och förhandlingarna om detaljerna fixades direkt med den leverantör som vann den förenklade konkurrensutsättningen. De önskade tidtabellerna var klara redan vid konkurrensutsättningen.

– Själv har jag kommit lätt undan tack vare Hansels kompetenta specialister. Samarbetet har gått som en dans på rosor, säger Alajoutsijärvi.

Även om transportarrangemangen skötts med hedern i behåll ser Alajoutsijärvi fram emot att återvända till det normala livet.

– Nästa vår borde reparationen vara klar.