Våra kunder berättar

Poliser på hjul i hela landet

Våra ramavtal har ett mångsidigt utbud av fordon. Polisen har fokuserat på fordonens hållbarhet och säkerhet.

Polisen har 1 700 bilar av vilka drygt hälften är officiella patrullfordon: piketer och personbilar. Dessutom omfattar fordonsparken motorcyklar, snöskotrar och båtar. Polisen upphandlar fordonen via Hansels ramavtal.

Största delen köps, men de senaste åren har polisen även leasat civila fordon.

– De årliga upphandlingarna varierar, men normalt handlar det om 160–170 bilar. Fem till tio motorcyklar upphandlas också, berättar Jouni Jantunen, materialförvaltningschef vid Polisstyrelsen.

Utrustningen avgör

Bilen som upphandlats av avtalsleverantören utrustas innan den tas i bruk.

– Karossen kommer från leverantören, och sedan utrustas den enligt ändamålet. Till exempel har piketerna avancerad utrustning som kräver mycket arbete. Vi har en egen underleverantör som tar hand om det jobbet, berättar Jantunen.

Personbilarna, motorcyklarna och snöskotrarna har lättare utrustning som en annan underleverantör ansvarar för.

Polisens uppgifter såsom övervakning av den allmänna ordningen och trafiken samt brottsutredning ställer olika krav på fordonen.

– Polisen kör bilarna på ett helt annorlunda sätt än vanliga medborgare. Ibland körs de på den yttersta gränsen och därför ska bilen gå att kontrollera, säger Jantunen.

Även stadstrafiken har sina utmaningar. Bilarna går längre på tomgång och eftersom de inte bara körs på vägar ska de tåla ett och annat. Även geografin ställer krav; ju längre norrut man befinner sig desto viktigare anses fyrhjulsdrift vara.
Bilarnas livscykel är något över 7 år. Patrullbilarnas driftstid varierar mellan fyra och fem år, beroende på verksamhetsställe.

– Gamla bilar avrustas och säljs på auktion, berättar Jantunen.

Flera fördelar med ramavtalet

– Det är en stor fördel att vi inte själva behöver organisera konkurrensutsättningen. Det är en krävande och lång process, säger Jantunen.

Även kostnadsfördelarna blir större när man upphandlar stora volymer på ett nationellt plan. Leverantörerna ser i sin tur en chans att kunna påverka hela statsförvaltningens produkt- och servicebehov.

Jouni Jantunen deltog i kundarbetsgruppen som beredde ramavtalet. Arrangemanget fungerar bra.

– Vi kan påverka fordonens egenskaper, och vi har fått bilar med vilka arbetet kan skötas, säger Jantunen.

I kundarbetsgruppen diskuterar man vilka bilklasser som behövs och vilka egenskaper som bilarna borde ha för olika ändamål och uppdrag. Samarbetet med andra säkerhetsmyndigheter är nära och fortlöpande och utvecklas hela tiden.

– I ett litet land gäller det att samarbeta, konstaterar Jantunen.

Sakkunnighjälp för egna konkurrensutsättningar

Förutom ramavtal har polisen utnyttjat Hansels sakkunnighjälp, såsom utbildningar och konsultation.

– Dessutom har Hansel hjälpt oss i några av våra egna konkurrensutsättningar, berättar Jantunen och konstaterar att erfarenheterna varit goda.

På det stora hela har samarbetet med Hansel löpt smidigt.

– De lyssnar på våra synpunkter och önskemål, och det har inte uppstått några problem. Vi är nöjda med de nuvarande ramavtalen och samarbetet, säger Jantunen.