Våra kunder berättar <

Skatteförvaltningen anlitar personaltjänster i stor skala

Skatteuppgifter registreras av inhyrd arbetskraft

Ett ramavtal om personaltjänster erbjuder mångsidiga lösningar för statsförvaltningens enheter. Skatteförvaltningens erfarenheter av inhyrd personal har varit uppmuntrande.

Största delen av finländarna lämnar sina skattedeklarationer via webbtjänsten, men många lämnar fortsättningsvis deklarationen i pappersform. Skatteförvaltningen sysselsätter årligen under tiden februari–maj ett hundratal säsonganställda vars uppgift är att noggrant och tillförlitligt registrera uppgifterna i skattedeklarationerna.

– Vi har ett uppenbart årligt behov av ett stort antal medarbetare, uppger upphandlingsjuristen Merja Kortesuo som arbetar hos förvaltningsenhetens ekonomitjänst.

– Hyrespersonal har varit en väl fungerande lösning för oss. Extra arbetskraft behövs på ett flertal orter och registreringsarbetet är en helhet som lätt kan lösgöras från övrigt tjänstemannaarbete, förklarar Kortesuo.

Ramavtal används flitigt

Skatteförvaltningens koncentrerade riksomfattande modell har varit i bruk sedan senhösten 2011. Motsvarande arrangemang har även tidigare använts; det nuvarande förfaringssättet kommer att vara i bruk till utgången av ramavtalet hösten 2015.

För personaluthyrningen ansvarar en av kontraktsleverantörerna, vilket orsakade ett litet spänningsmoment på förhand.

– Vi hade ingen tidigare erfarenhet av leverantören, men då samarbetet väl hade kommit igång visade personerna sig vara synnerligen kompetenta, yrkeskunniga och pålitliga, berömmer Kortesuo.

– Samarbetet har varit oklanderligt, konstaterar Kortesuo och berömmer leverantörens flexibilitet även i överraskande brådskande situationer.

Gedigen yrkesskicklighet står till förfogande

En fördel med ett ramavtal är enligt Kortesuo i synnerhet att man genom Hansel har fått en partner som är en kunnig och tillförlitlig leverantör.

– Det hade blivit betydligt mer arbete, om vi själva hade genomfört konkurrensutsättningen. Hansel har den bästa och den senaste kunskapen om lagstiftningen för upphandling och vi kan fullt och fast lita på att allting är i sin ordning in i minsta detalj i fråga om leverantören.

Även Hansels verksamhet får beröm.

– Från vår synpunkt sett fungerar personaluthyrningen till belåtenhet. Ur upphandlarens perspektiv är det väsentligt att noggrant definiera upphandlingsobjektet antingen före upphandlingsprocessen inleds eller senast tillsammans med leverantören, säger Kortesuo.

Servicelösningar för många behov

Största delen av Skatteförvaltningens uppgifter är tjänstemannaarbete, vilket begränsar möjligheterna att använda inhyrd personal.

– I den vardag som präglas av minskande personalresurser är hyrespersonal likväl ett beaktansvärt alternativ då upphandlingsenheten kan definiera distinkta uppgiftshelheter där ingen offentlig makt används, påpekar Kortesuo.

Utöver personaluthyrning omfattar Ramavtalets tjänstesortiment rekryterings- och direktsökningstjänster samt stödtjänster för karriärplanering och omplacering.