<

Nyheter

Leverantör – lämna en ansökan om att delta i upphandlingen Sakkunnigtjänster inom informationshantering och digital säkerhet!

17.01.2022

Upphandlingen Sakkunnigtjänster inom informationshantering och digital säkerhet är nu i upphandlingsfasen och våra kunder kan börja göra inköp. Lämna en ansökan om att delta som leverantör snarast ...

Upphandlingsannonsen gällande Möbler för daghem och skolor (DPS) är publicerad

17.01.2022

Vi har publicerat en upphandlingsannons gällande det dynamiska inköpssystemet Möbler för daghem och skolor 2021–2025 i Hilma (hankintailmoitukset.fi).  Vårt mål är att kunderna från och med 15.12.2...

Upphandlingsbeslut om multifunktionsapparater och skrivare med tillhörande tjänster lagakraftvunnet

17.01.2022

Ett upphandlingsbeslut togs 15.10.2021 angående konkurrensutsättningen för ett ramavtal som gäller multifunktionsapparater och skrivare med tillhörande tjänster 2021-2023 (2025). Upphandlingsbeslut...

Upphandlingsannons gällande passagerartransporter med båt publicerad

17.01.2022

Vi har publicerat en upphandlingsannons i Hilma för upphandlingen Passagerartransporter med båt 2022-2025 (2026).  Du kan se anbudsbegäran och lämna ett anbud i det digitala konkurrensutsättningssy...

I januari ordnas utbildning i minitävlingar inom DPS för Möbler

14.01.2022

Hansels dynamiska inköpssystem, det vill säga DPS, är en inköpskanal också för Kontorsmöbler samt för Möbler för daghem och skolor. När man inom en upphandling använder metoden DPS, kan du nyttja e...