<

Nyheter

Charterflygtjänster 2021 – 2024 (2025) – upphandlingsbeslutet lagakraftvunnet

17.09.2021

Upphandlingsbesluten gällande konkurrensutsättningen inom ramavtalet Charterflygtjänster 2021 – 2024 (2025) är lagakraftvunna. Till avtalsleverantör för delområden som gäller såväl små affärsflygpl...

Den förnyade tjänsten Hilma öppnas 2.1.2020                                         

23.12.2019

I början av året implementeras Hilma, dvs. www.hankintailmoitukset.fi, som kommer att betjäna sina användare bättre än tidigare. Användarna har nya funktioner till sitt förfogande, vilket gör det l...

Hansel betjänar hela den offentliga förvaltningen i upphandlingsfrågor

02.09.2019

  Hansels verkställande direktör Anssi Pihkala, Kommunförbundetsverkställande direktör Minna Karhunen, minister Sirpa Paatero och understatssekreterare Päivi Nerg. Kompetensen i fråga om offentliga...

Kompetensen inom offentlig upphandling koncentreras till ett bolag

23.05.2019

Statens och kommunernas gemensamma upphandling kan framöver skötas vid ett och samma ställe. KL-Kuntahankinnat, som ägs av Kommunförbundet, och Hansel Ab, som ägs av staten, kommer att förena sina ...

Tjänsterna inom offentlig upphandling samlas i ett bolag

24.05.2018

Kompetensen inom offentlig upphandling i Finland samlas i ett enda bolag. Framöver kan statens, kommunernas och de nya landskapens gemensamma upphandlingar skötas på ett och samma ställe. Då kan up...