<

Nyheter

Upphandlingsbeslut om telekommunikationstjänster

08.04.2014

Hansel fattade 4.4.2014 ett upphandlingsbeslut om ett ramavtal för Telekommunikation 2014-2018. Avtalsperioden för ramavtalet är fyra (4) år. Ramavtalets syfte är att erbjuda statsförvaltningens or...

Upphandlingsbeslut om elektroniskt upphandlingsverktyg

12.02.2014

Hansel har den 11.2.2014 gjort ett upphandlingsbeslut om ett elektroniskt upphandlingsverktyg. Det kommande ramavtalets avtalsperiod är åtta (8) år. Visma Commerce Ab har genom konkurrensutsättning...