<

Nyheter

Ny webbtjänst gör statens upphandlingsinformation tillgänglig för alla

04.09.2017

Finland en global föregångare Tack vare den nya tjänsten Tutkihankintoja.fi kan alla medborgare enkelt granska och analysera information om statens upphandlingar i realtid. Målet är att öka transpa...

Landskapen föreslås få möjlighet att utnyttja Hansels tjänster

01.06.2017

Regeringen föreslår att lagen om Hansel Ab ändras så att landskapen och de upphandlande enheterna i landskapen fogas till företagets kundkrets. Hansel föreslås också få rätt att få och att behandla...

Hansels årsberättelse innehåller aktuell information om statliga upphandlingar

05.04.2017

Hansels årsberättelse och ansvarsrapport för 2016 har publicerats. Rapporten innehåller fyra delar: År 2016: Hansels affärsverksamhet och utvecklingsprojekt Ekonomi: bokslut och styrelsens verksamh...

Blogg: Räddningen finns nödvändigtvis inte i tron

30.11.2016

Vi har idag publicerat vårt nyaste blogginlägg, " Räddningen finns nödvändigtvis inte i tron", skriven av kundchef Tuomo Vuorinen. Vår blogg berör bl.a. statens upphandlingsverksamhet, konkurrensut...

Blogg: CPV-kod nummer 92342200-2

17.11.2016

Vi har idag publicerat vårt nyaste blogginlägg, "CPV-kod nummer 92342200-2", skriven av Ilkka Sihvola, chef för konkurrensutsättningsenheten. Vår blogg berör bl.a. statens upphandlingsverksamhet, k...