<

Nyheter

Blogg: Innovation genom hackathon

27.10.2016

Vi har idag publicerat vårt nyaste blogginlägg, "Innovation genom hackathon", skriven av jurist Karolina Lehto. Vår blogg berör bl.a. statens upphandlingsverksamhet, konkurrensutsättningar, innovat...

Blogg: Dags att lära sig räkna?

14.10.2016

Vi har idag publicerat vårt nyaste blogginlägg, Dags att lära sig räkna? Veckans bloggare är Jussi Pyykkönen, konkurrensutsättningskonsult. Vår blogg berör bl.a. statens upphandlingsverksamhet, kon...

Blogg: Kvalitet eller pris – eller både kvalitet och pris?

14.09.2016

Vi har idag publicerat vårt nyaste blogginlägg, Kvalitet eller pris – eller både kvalitet och pris? Veckans bloggare är Eija Kontuniemi, direktör för juridiska ärenden. Vi publicerar varje vecka ny...

Regeringens proposition om upphandlingslagen

29.06.2016

Regeringens proposition (RP 108/2016 rd) om upphandlingslagen gavs till riksdagen den 22 juni 2016. Propositionen är en omfattande helhet genom vilken man genomför tre EU-direktiv om upphandlingar....

Upphandlingsbeslut om kontors- och IT-utrustning

23.06.2016

Den 14 juni 2016 fattade Hansel ett upphandlingsbeslut om ramavtalet i konkurrensutsättningen Kontors- och IT-utrustning 2016–2020). Avtalsleverantörer som valts utifrån konkurrensutsättningen Helh...