<
Nyheter

Hansels årsberättelse innehåller aktuell information om statliga upphandlingar

05.04.2017

Hansels årsberättelse och ansvarsrapport för 2016 har publicerats. Rapporten innehåller fyra delar:

  • År 2016: Hansels affärsverksamhet och utvecklingsprojekt
  • Ekonomi: bokslut och styrelsens verksamhetsberättelse
  • Ansvar: ansvarsprogram och praktiska exempel
  • GRI: modell för rapporteringen och bestyrkande av uppgifter

Deltar i upphandlingar för en miljard euro

Hansels affärsverksamhet är indelad i tre områden: gemensamma upphandlingar, konkurrensutsättningstjänster och juridiska tjänster samt upphandlingsväsendets utveckling. Hansels kärnuppgift är att skapa inbesparingar för statens upphandlingsväsende med hjälp av dessa tre delområden.

År 2016 gjordes samordnade upphandlingar för över 770 miljoner euro. Värdet på de kundprojekt som Hansel konkurrensutsatte steg till nästan 340 miljoner euro. Hansel är alltså med i upphandlingar för över en miljard euro.

Digitaliseringen av upphandlingsväsendet går framåt med fart

I årsöversikten presenteras utvecklingsprojekt som har att göra med digitaliseringen av upphandlingarna och som framskrider vid Hansel under ledning av finansministeriet. Det mest framträdande av dessa är upphandlingsdataportalen som kommer i sommar och som medborgarna kan använda för att se genomförda statliga upphandlingar. Redan nu har medborgarna tillgång till upphandlingskalendern, där planerade upphandlingar publiceras.

Ansvarsfulla statliga upphandlingar

Hansel har iakttagit ansvar i sin affärsverksamhet i flera års tid. I ansvarsrapporten tar man upp praktiska exempel på ansvarsaspekter i samordnade upphandlingar och konkurrensutsättning.

Hansels ansvarsrapport publiceras på finska, svenska och engelska. Den har upprättats i enlighet med anvisningarna GRI 4, och en utomstående instans har intygat riktigheten i rapportens innehåll.

Bekanta dig gärna med det som är aktuellt i det statliga upphandlingsväsendet på adressen https://arsberattelse2016.hansel.fi/.

Ytterligare information om årsberättelsen och ansvarsrapporten ger kommunikationschef Hani Olsson, hani.olsson@hansel.fi, tfn 0294 444 235 och om ansvarsfrågor bolagets ansvariga ekonomidirektör Kirsi Koivusaari, kirsi.koivusaari@hansel.fi, tfn 0294 444 246.