<
Nyheter

Charterflygtjänster 2021 – 2024 (2025) – upphandlingsbeslutet lagakraftvunnet

17.09.2021

Upphandlingsbesluten gällande konkurrensutsättningen inom ramavtalet Charterflygtjänster 2021 – 2024 (2025) är lagakraftvunna. Till avtalsleverantör för delområden som gäller såväl små affärsflygplan som stora passagerarflygplan valdes ut Jetflite Ab.   

Vårt mål är att avtalsperioden ska starta vid början av oktober.  

Ramavtalet står till förfogande för endast de kunder som har anslutit sig till det i förväg.  

Ytterligare information 
Minna Isoherranen 
kategorichef 
minna.isoherranen@hansel.fi