<
Nyheter

Dataskyddsguide nu tillgänglig på svenska

02.11.2017

Dataskyddsguiden som publicerades i juni 2017 finns nu också på svenska. Guiden tillhandahåller information om EU:s allmänna dataskyddsförordning och hur den ska beaktas i offentliga upphandlingar. Hansel har utarbetat guiden i samarbete med Finlands Kommunförbund rf, rådgivningsenheten för offentlig upphandling och KL-Kuntahankinnat Oy.

I framtiden måste kraven för integritetsskydd noggrant beaktas redan då man planerar en upphandling. Med den nya guiden strävar man efter att ge konkreta anvisningar åt upphandlingsenheter om hur integritetsskydd ska beaktas under hela upphandlingsprocessen.

Guidens centrala tema är hur man säkrar att personuppgifter behandlas lagenligt i situationer där en extern avtalspartner kommer att behandla personuppgifter med stöd av upphandlingskontraktet.

Man har i anvisningarna fäst speciell uppmärksamhet på den registeransvariges och registerförarens ställning och skyldigheter. Guiden har färdiga avtalsklausuler och definitioner på krav för att underlätta det praktiska arbetet.

Ny förordning påverkar bl.a. upphandling av informationssystem

Lagstiftningen om behandling av personuppgifter reviderades efter att Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 trädde i kraft i maj 2016. Förordningen blir tillämplig 25.5.2018 efter övergångsperioden på två år. Syftet med förordningen är att säkra personers rättsskydd och integritetsskydd även i dagens digitala samhälle. Lagstiftningen strävar efter att svara på den snabba digitala utvecklingen och säkra människors rätt att kontrollera sina personuppgifter.

Dataskyddsguide 

Icon Bilaga, Villkor för behandling av personuppgifter.docx (33,8 kB)

Mer information:

Förste jurist Jukka Hämäläinen
Hansel Ab
Tfn 0294 444 285

Jurist Pauliina Juntunen
KL-Kuntahankinnat Oy
Tfn 050 360 9428

Förste jurist Katariina Huikko
Rådgivningsenheten för offentlig upphandling
Tfn 050 566 4327

Jurist Ida Sulin
Finlands Kommunförbund rf
Tfn 050 563 3023