<
Nyheter

Den förnyade tjänsten Hilma öppnas 2.1.2020                                         

23.12.2019

I början av året implementeras Hilma, dvs. www.hankintailmoitukset.fi, som kommer att betjäna sina användare bättre än tidigare. Användarna har nya funktioner till sitt förfogande, vilket gör det lättare än tidigare att lägga in upphandlingsannonser och att hitta intressanta upphandlingsannonser.

Implementeringen av den nya versionen orsakar inga avbrott, eftersom alla annonser som publicerats efter september 2018 automatiskt överförs till den nya versionen. Du kan redan ta del av testversionen av Hilma på https://testhilma.hansel.fi/sv/.

Den förnyade tjänsten hjälper annonsören steg för steg

Efter ingången av det nya året kräver läggande av upphandlingsannonser en ny användarkod som du får genom att registrera dig i den förnyade tjänsten från och med 2 januari 2020. Användarkoderna som använts i den gamla versionen av Hilma fungerar inte, och det är inte heller möjligt att registrera sig i den förnyade tjänsten med organisationsspecifika koder.

Förfarandet vid läggande av en upphandlingsannons i de elektroniska konkurrensutsättningstjänsterna ändras inte. Övergången till den förnyade versionen av Hilma orsakar inget extra arbete för användarna, eftersom nödvändiga ändringar har gjorts i gränssnittet mellan Hilma och konkurrensutsättningstjänsterna.

Tjänsten stöder användarna i en större omfattning än tidigare. Formulärassistenten hjälper dig att hitta rätt formulär. Mängden felaktiga val minskar, och tjänsten tillåter inte att en annons som är fel ifylld publiceras. Annonser kan även redigeras efter att de publicerats, eventuella korrigeringar förutsätter alltså inte längre att en helt ny annons läggs in. Anbudsgivarna ser alltid den nyaste versionen av annonsen och kan lätt följa med en viss annons genom att markera den som sin favorit. 

Nya funktioner för leverantörer

Den nya tjänsten betjänar leverantörerna med en effektiv sökfunktion och bevakad sökning. Du kan prenumerera på aviseringar om upphandlingar du är intresserad av och markera annonser som favoriter, vilket gör att du blir informerad om eventuella ändringar i dem. För att kunna ta i bruk de nya funktionerna måste även anbudsgivare registrera om sig.

Större nytta av informationen

Upphandlingsannonserna i den nya tjänsten motsvarar upphandlingsannonserna i EU, och därför är det möjligt att tillämpa informationen i statistik och analyser bättre än tidigare. Annonsens struktur underlättar användarens arbete, eftersom det är möjligt att kopiera en tidigare annons som en bas för den nya. Ett kontinuum uppstår av till exempel en förhandsannons, en upphandlingsannons och en annons som lagts in i efterskott.

Ge respons!

Respons om den förnyade Hilma kan ges per e-post till palaute@hankintailmoitukset.fi eller med ett formulär som finns i Hilma efter att tjänsten har öppnats.

Hilma, dvs. www.hankintailmoitukset.fi, är en elektronisk annonseringskanal där upphandlande enheter kan annonsera sina offentliga upphandlingar. Genom Hilma får företag information om pågående och kommande konkurrensutsättningar. En modernisering av tjänsten understöder marknadens funktion och underlättar arbetet med offentliga upphandlingar.

Översynen leds av Hansel, och i arbetet deltar även Arbets- och näringsministeriet, Finansministeriet, Rådgivningsenheten för offentlig upphandling och många andra aktörer.