<
Nyheter

Hansel betjänar hela den offentliga förvaltningen i upphandlingsfrågor

02.09.2019

Anssi Pihkala, Minna Karhunen, Sirpa Paatero ja Päivi Nerg. 
Hansels verkställande direktör Anssi Pihkala, Kommunförbundetsverkställande direktör Minna Karhunen, minister Sirpa Paatero och understatssekreterare Päivi Nerg.

Kompetensen i fråga om offentliga upphandlingar har koncentrerats till ett bolag från och med ingången av september. I fortsättningen kan alla gemensamma offentliga upphandlingar skötas via Hansel i och med att de sakkunniga från KL-Kuntahankinnat nu övergått till Hansel. Hansels konkurrensutsättnings- och upphandlingsutvecklingstjänster blir också stegvis tillgängliga för hela kundkretsen. 

”Målet med arrangemanget är att utveckla kompetensen i fråga om offentliga upphandlingar i Finland och att slå samman köpmängderna till en större helhet, vilket effektiviserar upphandlingen och sparar på skattemedel”, berättar minister Sirpa Paatero.

Hansel Ab ägs från och med den 2 september 2019 av finansministeriet (65%) och Finlands Kommunförbund (35%). KL-Kuntahankinnats personal övergår i och med ägar- och företagsarrangemangen i Hansels tjänst som gamla arbetstagare.

Bättre offentliga upphandlingar

Det strategiska ledandet av upphandlingsverksamheten och förbättrandet av upphandlingskompetensen spelar en viktig roll bland annat i regeringsprogrammet.  För att organiseringen av och beslutsfattandet i samband med upphandlingar ska kunna stödas behövs det allt noggrannare information om hur skattepengar används.

”Det är utmärkt att de sakkunniga vid två bolag tack vare denna förändring får möjlighet att slå samman sin erfarenhet och att utveckla ännu bättre förfaranden tillsammans”, konstaterar Hansels verkställande direktör Anssi Pihkala.

Professionell upphandlingsverksamhet förutsätter förutom produktkompetens även djupgående kännedom om upphandlingslagstiftningen, kundernas behov och marknaderna. Vid kollektiva konkurrensutsättningar fäster man dessutom uppmärksamhet vid att upphandlingarna är ansvarsfulla och att de främjar innovationer.

Inköpscentralen främjar konkurrens

Största effektivitetsnyttor och besparingar uppnås då man upphandlar sådana produkter och tjänster som köps i stora mängder, och som kan standardiseras. Sammanslagningen av två upphandlingsenheter möjliggör enhetligare förfaringssätt vid konkurrensutsättningar, vilket gör det lättare för samtliga företag, även småföretag, att delta i offentliga anbudstävlingar.

Marknadernas funktion främjas till exempel genom att fördela kollektiva upphandlingar regionalt eller mellan flera olika varu- och serviceleverantörer i syfte att skapa så mycket konkurrens som möjligt. Upphandlingar konkurrensutsätts fortfarande även lokalt.

Ytterligare information:

Anssi Pihkala, verkställande direktör, Hansel Ab, tfn 050 594 1618, anssi.pihkala(at)hansel.fi

Päivi Nerg, understatssekreterare, finansministeriet, tfn 0295 530 063, paivi.nerg(at)vm.fi

Minna Karhunen, verkställande direktör, Kommunförbundet, tfn 09 771 2000, minna.karhunen(at)kuntaliitto.fi

Vårt mål är att se till att Finland har välfungerande offentliga tjänster, en god förvaltning och att vi får leva i ett hållbart och stabilt samhälle. Effektiviseringen av offentliga upphandlingar är ett led i utvecklandet av förvaltningspolitiken.