<
Nyheter

Landskapen föreslås få möjlighet att utnyttja Hansels tjänster

01.06.2017

Regeringen föreslår att lagen om Hansel Ab ändras så att landskapen och de upphandlande enheterna i landskapen fogas till företagets kundkrets. Hansel föreslås också få rätt att få och att behandla upphandlingsuppgifter, och dessutom ska man möjliggöra sådant internationellt upphandlingssamarbete som avses i EU:s upphandlingsdirektiv.

Läs finansministeriets pressmeddelande här.