<
Nyheter

Ny webbtjänst gör statens upphandlingsinformation tillgänglig för alla

04.09.2017

Finland en global föregångare

Tack vare den nya tjänsten Tutkihankintoja.fi kan alla medborgare enkelt granska och analysera information om statens upphandlingar i realtid. Målet är att öka transparensen i förvaltningen och utveckla statens upphandlingsväsende. Samtidigt tillhandahålls värdefull marknadsinformation för företag.

Tjänsten som kan användas avgiftsfritt av alla öppnas den 4 september på adressen tutkihankintoja.fi. Då tjänsten öppnas innehåller den statens upphandlingar från början av 2016, värda sammanlagt över sex miljarder. I fortsättningen kommer tjänsten att uppdateras nästan i realtid. Tjänsten har genomförts av den statliga enheten för samordnad upphandling, Hansel Ab, på uppdrag av finansministeriet.

– Alla finländare tillsammans med företag gynnas av en öppen förvaltningskultur och transparens vad gäller offentliga medel, säger Anssi Pihkala, verkställande direktör för Hansel Ab.

Av säkerhetsskäl är myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn, till exempel försvarsministeriets förvaltningsområde, Polisstyrelsen eller Gränsbevakningsväsendet, inte med i tjänsten. Dessutom skyddas vissa uppgifter för att säkerställa integritetsskyddet eller den allmänna säkerheten.

Den information som nu publiceras har i enlighet med offentlighetslagen varit tillgänglig för alla även tidigare, men för att få tillgång till informationen har det krävts en separat begäran till en enskild organisation. Detta har gjort det svårare att få fram information och krävt resurser såväl av den aktör som begärt informationen som av den organisation som tagit emot begäran. Nu finns all information lättillgänglig i en tjänst.

En global föregångare inom öppenhet

Förutom att information om upphandlingar publiceras i tjänsten Tutkihankintoja.fi kan informationen utnyttjas snart på webbplatsen avoindata.fi. Därmed ges möjlighet att fritt utveckla och utnyttja nya tjänster och applikationer som grundar sig på data för olika ändamål. Det är i det här skedet svårt att bedöma alla fördelar med tjänsten Tutkihankintoja.fi och tillgången till data eftersom en motsvarande tjänst inte finns någon annanstans i världen.  

– Tutkihankintoja.fi är en föregångare på global nivå. Såvitt vi vet har en motsvarande tjänst tidigare inte öppnats av en stat. Det är svårt att genast ge några konkreta siffror på till exempel vilka inbesparingar tjänsten medför, men vi tror att inbesparingar kommer att göras. Vi har diskuterat möjligheterna till eventuell forskning kring fördelarna med projektet med Aalto-universitetet, säger Pihkala. 

Den version som nu publiceras är den första versionen av tjänsten, och finansministeriet och Hansel Ab kommer i fortsättningen att aktivt vidareutveckla tjänsten. Tjänsten är en del av genomförandeprogrammet för digitalisering av upphandlingar som ingår i regeringens spetsprojekt Offentliga tjänster digitaliseras.

Ytterligare information:

Kirsi Koivusaari
Ekonomidirektör
Hansel Ab
fornamn.efternamn@hansel.fi
Tfn 0294 444 201 

Laura Helle
Marknadskommunikationsexpert
Hansel Ab
fornamn.efternamn@hansel.fi
Tfn 0294 444 242

tutkihankintoja.fi gör statens upphandlingsinformation tillgänglig för alla nästan i realtid. Tjänsten är en del av genomförandeprogrammet för digitalisering av upphandlingar som ingår i regeringens spetsprojekt Offentliga tjänster digitaliseras. Målet är att öka transparensen i förvaltningen och utveckla statens upphandlingsverksamhet. Great Apes Oy har ansvarat för tjänstens tekniska genomförande.