<
Nyheter

Statens upphandlingsuppgifter kan nu också utforskas på svenska och engelska

31.10.2017

Genom tjänsten Tutkihankintoja.fi som öppnades i september kan alla medborgare enkelt granska och analysera information om statens upphandlingar. Nu har också svensk- och engelskspråkiga versioner av webbsidan publicerats. Målet med tjänsten är att öka transparensen inom förvaltningen och att utveckla statens anbudsfunktioner. Samtidigt tillhandahålls värdefull marknadsinformation för företag.

På tjänsten Tutkihankintoja.fi publiceras sedan början av 2016 information om upphandlingar som staten gjort till ett totalt värde på över sex miljarder euro och uppgifterna uppdateras varje vecka. Tjänsten och dess språkversioner har genomförts av statens inköpscentral Hansel Ab på uppdrag av finansministeriet.

– Finland är en föregångare när det gäller transparens inom förvaltningen och öppenhet inom förvaltningskulturen. Tutkihankintoja.fi har väckt mycket intresse internationellt och vi är nöjda över att det nu tack vare att språkversionerna är klara är möjligt för ännu fler att ta del av tjänsten, säger Hansel Ab:s vd Anssi Pihkala.

Av säkerhetsskäl är upphandlingar som gjorts av myndigheter inom försvars- och säkerhetssektorn, till exempel försvarsministeriets förvaltningsområde, Polisstyrelsen eller Gränsbevakningsväsendet, inte med i tjänsten. Dessutom skyddas vissa uppgifter för att säkerställa integritetsskyddet eller den allmänna säkerheten.

Informationen lättillgänglig och öppen

Information som publiceras i tjänsten Tutkihankintoja.fi har i enlighet med offentlighetslagen varit tillgänglig för alla även tidigare, men för att ta del av dem har det varit nödvändigt att lämna in en separat begäran om att få ut informationen till den organisation som utfört upphandlingen, vilket har försvårat inhämtandet av information. Nu erbjuds all information i en tjänst, lättillgängligt för alla.

Förutom tjänsten Tutkihankintoja.fi publiceras statens upphandlingsinformation också på avoindata.fi. Därmed ges möjlighet att fritt och för olika ändamål utveckla och utnyttja nya tjänster och applikationer som grundar sig på dessa data. Det är i det här skedet svårt att bedöma alla fördelar med tjänsten Tutkihankintoja.fi och tillgången till data eftersom motsvarande tjänst inte finns någon annanstans i världen.  

– Webbsidans språkversioner gör det möjligt för en allt större mängd utvecklare att få ta del av uppgifterna. Vi hoppas att det här ska väcka sådana utvecklingsidéer för anbudsfunktionerna som vi själva inte har kommit att tänka på, uppmanar Anssi Pihkala.

Finansministeriet och Hansel Ab utvecklar aktivt tjänsten Tutkihankintoja.fi och dess datainnehåll. Tjänsten är en del av genomförandeprogrammet för digitalisering av upphandlingar inom ramarna för regeringens spetsprojekt Digitalisering av offentliga tjänster.

Mer information:

Anssi Pihkala
verkställande direktör
Hansel Ab
fornamn.efternamn@hansel.fi
tfn 0294 444 280

Kirsi Koivusaari
ekonomidirektör
Hansel Ab
fornamn.efternamn@hansel.fi
tfn 0294 444 201 

Tutkihankintoja.fi gör statens upphandlingsinformation tillgänglig för alla nästan i realtid. Tjänsten är en del av genomförandeprogrammet för digitalisering av upphandlingar som ingår i regeringens spetsprojekt Offentliga tjänster digitaliseras. Målet är att öka transparensen i förvaltningen och utveckla statens upphandlingsverksamhet. Great Apes Oy ansvarar för det tekniska genomförandet av tjänsten.