<
Nyheter

Upphandlingsannons gällande DPS Kontorsmöbler publicerad

18.10.2021

Vi har publicerat en upphandlingsannons om det dynamiska inköpssystemet Kontorsmöbler 2021 – 2025 i Hilma.

Det är vårt mål att våra kunder ska kunna påbörja interna konkurrensutsättningar inom det dynamiska inköpssystemet från och med 12.11.2021.

Dynamiskt inköpssystem – DPS – är ett helt elektroniskt upphandlingsförfarande inom vilket kunden kan konkurrensutsätta sina upphandlingar. Även om det inte är nödvändigt att ansluta sig till dynamiska inköpssystem (DPS), rekommenderar vi ändå att kunderna ansluter sig genom Hansels webbtjänst. Under upphandlingssystemets hela giltighetstid är systemet öppet för alla leverantörer som möter de ställda lämplighetskraven.