<
Nyheter

Upphandlingsannons gällande tjänster för bedömning av bedömningsorgan för informationssäkerhet publicerad

05.10.2021

Vi har publicerat en upphandlingsannons gällande det dynamiska inköpssystemet Tjänster för bedömning av bedömningsorgan för informationssäkerhet 2021 – 2026 i Hilma.

Det är vårt mål att våra kunder ska kunna påbörja interna konkurrensutsättningar inom det dynamiska inköpssystemet från och med 1.11.2021.

Dynamiskt inköpssystem är ett helt elektroniskt upphandlingsförfarande som under hela giltighetstiden är öppet för alla leverantörer som uppfyller de ställda lämplighetskraven.