<
Nyheter

Upphandlingsannonsen för Reguljärflyg är publicerad

04.10.2021

Vi har publicerat upphandlingsannonsen i Hilma för Reguljärflyg 2022-2023 (2024).

Det är möjligt att bekanta sig med anbudsbegäran samt att lämna in anbudet i Hanki-tjänsten.

Anbudstiden går ut fre. 5.11.2021 kl 10.

Vi strävar till att Reguljärflyg 2022-2023 (2024) – gemensamma upphandlingen är i bruk från 1.1.2022 för alla som har på förhand anslutit sig.